Aktuality

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. septembra 2019. Celý dokument si môžete si stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 23. januára 2020. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré je účinné od januára 2020. Dokument nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďal…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie výročného valného zhromaždenia spoločnosti NN (L) dňa 23. januára 2020. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom niž&scaron…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 16. decembra 2019. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý…
17.12.2019 | Novinky
  NN (L) International Slovak Bond (EUR) Výnosy štátnych dlhopisov v EU vzrástli, rast HDP Slovenska v medziročnom porovnaní spomalil na 1,8 %, reálne mzdy rástli a inflácia zostala stabilná na úrovni 2,9 %. …
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 16. decembra 2019. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý ná…
04.12.2019 | Novinky
Výzvy, ktorým čelí svetová ekonomika, sa v priebehu roka 2019 prehľbili. Investori nechceli príliš riskovať, čo stlačilo výnosy dlhopisov vaščiny vyspelých krajín do negatívneho teritória. Centrálne banky…
04.12.2019 | Novinky
  Vážení klienti, radi by sme Vás informovali o zmenách v produktovej ponuke, ktoré nadobudli účinnosť 1. decembra 2019.   1. Zmena investičnej stratégie a názvu ISIN a čísla bankových účtov dotknutý…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 1. decembra 2019. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý ná…
18.11.2019 | Novinky
NN (L) International Slovak Bond (EUR) Fond si v októbri odpísal 1,3 %, od začiatku roka je výkonnosť 6,6 %. Brexit bol znovu o 3 mesiace odložený. Donald Trump oznámil blížiace sa uzatvorenie prvej fázy obchodnej dohody s…
14.11.2019 | Novinky
Ak chce mať Argentína prístup na medzinárodné kapitálové trhy, musí sa dohodnúť s veriteľmi na reštrukturalizácii svojho dlhu. Argentínske akcie i mena reagovali na prvé kolo volieb prudkým poklesom. Pre…
Dovol´ujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) International zverejňuje výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. júna 2019. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom niž…
Globálne štandardy pre vykazovanie výkonnosti investícií čiže GIPS (z angl. Global Investment Performance Standards) predstavujú súbor univerzálnych pravidiel pre dôsledné meranie investičnej výkonnosti. Cieľom je zvý…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 1. decembra 2019. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý n…
17.10.2019 | Novinky
NN (L) International Slovak Bond (EUR) Fond si v septembri odpísal 1,1 %, od začiatku roka je výkonnosť 8,0 %. Trhy vymazali augustové straty. Centrálne banky v Európe a USA znižovali úrokové sadzby na podporu…
16.10.2019 | iMesačník
Rozvíjajúce sa trhy: globálna neistota dopadá aj na ne, dlhopisy naďalej zostávajú atraktívnou triedou aktív Rozvíjajúce sa trhy nenašli v uplynulých troch mesiacoch jasný smer. Na vine je predovšetk…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 17. októbra 2019. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktorý nadobúda účinnosť od 1. októbra 2019. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie. Fond NN (L)…
24.09.2019 | iMesačník
• Narastajúca politická neistota utlmila rast trhov. • Investori utekali do bezpečného prístavu, najväčšej obľube sa teší zlato a dlhopisy. • Výnosy dlhopisov poklesli na historické minimá.