Aktuality

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 14. septembra 2020. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý n…
07.08.2020 | Novinky
Aj tento rok sa nám podarilo obhájiť najvyšší rating A+ za našu stratégiu uplatňovania princípov spoločensky zodpovedného investovania, integráciu ESG faktorov (E - životné prostredie, S - sociálne faktory a G -…
V polovici 14. storočia obrátila Európu hore nohami epidémia moru, ktorá spôsobila sociálne, ekonomické a politické otrasy. Epidémia má vždy ďalekosiahle následky, a hoci dopad pandémie koronavírusu nemô…
23.07.2020 | Novinky
Globálny akciový fond, ktorý kladie veľký dôraz na sociálno-environmentálnu zodpovednosť. V poslednej dobe výrazne poráža benchmark. Fondovú ponuku spoločnosti NN Investment Partners v SR/ČR tvorí menší…
17.07.2020 | iMesačník
Vývoj akciových trhov vo svete   Komentár k vývoju NN Fondov   NN (L) International Slovak Bond (EUR)            Dlhopisové trhy boli podporené najmä navýšen…
15.07.2020 | iMesačník
Prvý polrok tohto roka bol pre kapitálové trhy jedným z najhorších v histórii. Úrokové sadzby štátnych dlhopisov poklesli, ťažko boli zasiahnuté rizikovejšie triedy aktív a volatilita dosahovala…
30.06.2020 | Novinky
Európska aj globálna stratégia prekonáva svoj benchmark na jednoročnom, trojročnom aj päťročnom horizonte Konzistentný nadvýnos dokazuje význam integrácie ESG faktorov (E - životné prostredie, S - sociálne faktory a…
24.06.2020 | Novinky
Zmiešaný fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable získal päťhviezdičkový rating od agentúry Morningstar. Ide o hodnotenie, ktoré dostane len 10 % najlepších fondov v danej kategórii. Päťhviezdičkový…
Pandémia vyvolala neistotu ohľadom budúceho smerovania svetovej ekonomiky V nadchádzajúcom desaťročí budú pre globálnu ekonomiku kľúčové štyri neznáme Investori môžu ťažiť z monitorovania vývoja…
17.06.2020 | iMesačník
Európska centrálna banka (ECB) a Nemecko predstavili nové stimulačné plány, čo svedčilo rizikovým aktívam Sme pozitívni ohľadom vývoja kľúčových komodít predovšetkým medi, zlata a kukurice, zlep…
Dovol´ujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú závierku SICAVu NN (L) k dátumu 31. 3. 2020 Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovol´ujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú závierku SICAVu NN (L) k dátumu 31. 3. 2020. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
15.05.2020 | iMesačník
Vývoj akciových trhov vo svete   Komentár k vývoju NN Fondov   NN (L) International Slovak Bond (EUR)  Slovenská výnosová krivka sa stala strmšou, keď vzrástli výnosy u 10-ročných a poklesli v…
14.05.2020 | iMesačník
Kapitálové trhy zažívajú v poslednej dobe nebývalo vysokú volatilitu a ekonomiky po celom svete sa pripravujú na nevyhnutelnú recesiu. Koronavirová kríza postihla takmer celý svet a tak je na mieste otázka, ako v…
27.04.2020 | Novinky
Riaditeľ pre investície v spoločnosti NN Investment Partners ČR sa obáva, že dno krízy ešte nenastalo. Priaznivo vníma sociálne zodpovedné investovanie. Na ňom stavia aj nové NN tematické fondy. Fond Shop sa spýtal Lubomí…
20.04.2020 | Novinky
Svetový deň investičných fondov sa oslavuje každoročne 19. apríla. Práve v tento deň sa roku 1743 narodil zakladateľ investičných fondov Abraham van Ketwich. Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o investičn…
15.04.2020 | iMesačník
Vývoj kapitálových trhov bol začiatkom roka pozitívny. Dočkali sme sa podpísania prvej časti obchodnej dohody medzi USA a Čínou a situácia okolo brexitu sa vyjasnila. Neistoty na trhoch ubudlo, svetová ekonomika rástla, a tak investori…
15.04.2020 | iMesačník
Vývoj akciových trhov vo svete   Komentár k vývoju NN Fondov   NN (L) International Slovak Bond (EUR)      Vysoká volatilita a nervozita na svetových dlhopisových trhoch prispeli k silnému rastu …
09.04.2020 | Novinky
Lubomír Vystavěl, investičný riaditeľ NN Investment Partners, je uznávaným investičným odborníkom, ktorý patril medzi prvú vlnu ľudí pohybujúcich sa na začínajúcich kapitálových trhoch v 90. rokoch.…
08.04.2020 | Novinky
V prípade akcií zostávame opatrní, investičné príležitosti vidíme v štátnych dlhopisoch rozvinutých krajín Rast ceny ropy, ktorého sme boli svedkom minulý týždeň, nie je kvôli slabnú…