Aktuality

Správna rada Spoločnosti („Rada“) by chcela informovať podielnikov o určitých zmenách v Prospekte Spoločnosti („Prospekt“), ktoré nadobudnú účinnosť od júna 2015.