Aktuality

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L). O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) Patrimonial. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete…
16.10.2018 | iMesačník
Henry Ford kedysi povedal, že žiadna firma neprežije, ak nevytvára zisk. Neprežije, však ani vtedy, keď bude vytvárať len zisk. Táto myšlienka skvele ilustruje základný princíp stratégií ESG (Environmental, Social, Governance).…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 10. októbra 2018. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie. Nižšie nájdete…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 18. októbra 2018. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, kde nájdete tiež…
Dovoľujeme si vás upozorniť na schválenie nasledujúceho dodatku, ktorý sa týka podfondu NN (L) Emerging Markets High Dividend. Podrobnosti o nadchádzajúcich zmenách s účinnosťou od 1. októbra sa dočítate v oznámen…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 10. októbra 2018. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie. Nižšie nájdete…
18.09.2018 | iMesačník
Ekonomické problémy Turecka a rastúce napätie medzi ním a Spojenými štátmi viedli u svetových investorov k poklesu dôvery v aktíva rozvíjajúcich sa trhov. Tím NN Investment Partners špecializuj…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktorý je platný od septembera 2018. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
17.08.2018 | iMesačník
Výnosy vyššie o 20 %, spokojní zamestnanci, udržateľný rozvoj, príroda zachovaná budúcim generáciám. Tieto kritériá nespĺňajú len prvoplánovo zelené firmy, ale napríklad aj americký…
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne. Tí, ktorí sa držia svojho investičného horizontu, sa na konci spravidla radujú zo zhodnotenia svojho majetku. Naopak tí, ktorí podľahnú…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) . O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod…
17.07.2018 | iMesačník
Krátkodobé ukazovatele reflektujúce vývoj svetovej ekonomiky sú pozitívne. Výdavky spotrebiteľov rastú rovnako ako investičné výdavky firiem, ktoré sú pod porované rastúcimi ziskami i vysokou dô…
14.06.2018 | iMesačník
Taliansko sa zatiaľ dokázalo vyhnúť predčasným voľbám, avšak tamojšia politická dráma spustila výrazný výpredaj talianskych aktív na trhoch. Táto kríza a následná reakcia finančný…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) International. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete…
21.05.2018 | iMesačník
Tento rok sa od toho minulého začína dosť líšiť. Zatiaľ čo rok 2017 bol plný pozitívnych prekvapení a dobrých správ týkajúcich sa vývoja ekonomiky aj politiky, teraz investori čelia väčšej neistote a…
25.04.2018 | iMesačník
Obnovený rast domáceho dopytu na rozvíjajúcich sa trhoch je až na Čínu naďalej pozitívny. Okrem toho je stále podporovaný uvoľnenou menovou politikou. Mohlo by sa zdať, že prichádzajú ťažké časy pre rozvíjajú…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktorý je platný od mája 2018. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
Stredoeurópske ekonomiky sa už od roku 2008 postupne dostávali z finančnej krízy. V období pomalého rastu nám pomáhal fungujúci export, úsporné opatrenia na strane štátu, nízke úroky a umelo oslaben…
21.03.2018 | iMesačník
Dve najdôležitejšie európske politické udalosti v poslednom čase sa o žiadne nepríjemné prekvapenie nepostarali. Očakávame, že zdrojom výkyvov a obáv na trhoch v roku 2018 sa môže stáť skôr politika USA.