Aktuality

24.01.2018 | iMesačník
Tento rok začal rovnako, ako skončil ten predchádzajúci. Vďaka neustále sa zlepšujúcim ekonomickým údajom a pozitívnej nálade investorov sa darilo rizikovým aktívam. Z behaviorálneho pohľadu sa však objavilo…
22.12.2017 | iMesačník
Vývoj akciového trhu v roku 2018 vidíme pozitívne, a to najmä vďaka priaznivému makroekonomickému prostrediu a dvojcifernému rastu výnosov na celom svete. Medzi akciovými trhmi preferujeme Japonsko.
4 užitočné tipy pre prácu s investičným rizikom Investičné riziko.Pre nepoučeného laika hrozivý pojem, ktorý od akéhokoľvek investovania vopred odrádza. Pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomn…
14.11.2017 | iMesačník
Dianie na politickej scéne môže mať významný dopad na trhy a ekonomiku po celom svete. V súčasnosti investori čelia pomerne veľkému množstvu zásadných udalostí v tejto oblasti, ktoré môžu mať potenciálne vý…
Ako riadime fond NN (L) Global High Dividend? Práca portfólio manažéra býva z pohľadu verejnosti zvyčajne zahalená rúškom tajomstva. Pritom o nič tajomného nejde. Kľúčom k úspechu je systematický proces a disciplí…
03.11.2017 | Novinky
S platnosťou k 1. novembru 2017 fond NN (L) US Fixed Income mení svoj názov na NN (L) US Factor Credit. Fond prechádza pod správu investičného oddelenia zameraného na analýzu kreditných faktorov (Combined Credit/Quant Factor Team), s čí…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) platného od 1. októbra alebo 1. novembra 2017. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalšími dokumentmi na…
17.10.2017 | iMesačník
Niekoľko posledných týždňov sa kapitálové trhy v rozvíjajúcich sa ekonomikách museli vyrovnať so zmenou v súvislosti s očakávaním ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb zo strany FEDu. Akciové i…
Vážení investori, dovoľujeme si Vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International s platnosťou od októbra 2017. Súhrn zmien nájdete v priložených dokumentoch.
Stratégia Multi-Asset je komplexný prístup k investovaniu, ktorý umožňuje investorom pokojnejšie preplávať obdobím trhových výkyvov a okamžite konať, akonáhle sa objavia nové príležitosti. V súčasnom prostred…
15.09.2017 | iMesačník
Svetová ekonomika sa v uplynulých mesiacoch vyvíjala priaznivo. Inflácia bola aj naďalej nízka, i keď sme na trhoch práce mohli pozorovať isté oživenie, čo v minulosti viedlo k rastu miezd a tým teda sprostredkovane aj k rastu inflácie.…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) s účinnosťou od 1. októbra alebo 1. novembra 2017 (v závislosti od toho, ako je uvedené v jednotlivých kapitolách oznámenia pre akcionárov). Dokument…
17.08.2017 | iMesačník
Svetová finančná kríza, následný rast nezamestnanosti a vyčerpané štátne financie podnietili investorov na vyspelých trhoch hľadať nové a efektívnejšie spôsoby riešenia pretrvávajúcich…
Začiatkom augusta sa ČNB rozhodla zvýšiť úrokové sadzby o 0,20 % na súčasných 0,25 %. K zvýšeniu úrokových sadzieb tak došlo prvýkrát od roku 2008. Po opustení kurzového záväzku je…
Vážení investori, venujte prosím pozornosť zmenám v štatúte čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial platným od augusta 2017. Súhrn zmien nájdete v priloženom dokumente.
19.07.2017 | iMesačník
Akciové trhy zostávajú atraktívne vďaka pozitívnemu vývoju makroekonomických ukazovateľov a dynamike rastu ziskov. Vynikajú najmä akcie európskych spoločností, ktoré vykazujú najvyšší rast…
13.07.2017 | Novinky
V tomto roku uplynie práve 20 rokov od chvíle, keď spoločnosť NN Investment Partners (skrátene NNIP, predtým ING Investment Management) otvorila svoju miestnu kanceláriu v Prahe v Českej republike. V tom istom roku boli založené aj dva regionálne…
Prečo investovať do akcií? Pretože akcie prinášajú dlhodobé najvyššie výnosy. Firmy sú zakladané preto, aby svojim vlastníkom, teda akcionárom, prinášali zisk. Investícia do akcií…
15.06.2017 | Novinky
NN (L) International Visegrad Equity, jeden z najväčších a najstarších akciových fondov v ČR so zameraním na akcie strednej a východnej Európy (CEE), získal prvé miesto v tomto ročníku prestížnej holandskej s…
15.06.2017 | iMesačník
Návrat konjunktúry do ekonomík strednej a východnej Európy sa javí ako nesporný fakt. Silný rast HDP, prebytok bilancie štátneho rozpočtu či rekordne nízka nezamestnanosť – pre niekoho možno len nehmatateľné č…