Ako sporiť na dôchodok alebo prečo pridať k doplnkovému dôchodkovému sporenie ešte podielové fondy

Odporúčanie, koľko si máme usporiť na dôchodok, je obľúbenou témou finančných príloh všetkých známych denníkov. Posledný prieskum spoločnosti NN ukazuje, že pre naplnenie finančného očakávanie priemerného Čecha v penzii je nutné mať nad rámec štátneho dôchodku k dispozícii aspoň 1,5 milióna korún. Ideálnym variantom je pripravovať sa na dôchodok už od prvej výplaty a využiť v maximálnej možnej miere výhody, ktoré ponúkajú dôchodkové produkty s podporou štátu. Ich možnosti sú však obmedzené, preto sa oplatí kombinovať ich s podielovými fondmi.

Doplnkové dôchodkové sporenie je výhodné nielen vďaka štátnemu príspevku a daňovej výhode. Na rozdiel od dôchodkového pripoistenia, ktoré bolo možné uzatvárať až do roku 2012 a ktoré ponúka garanciu nezáporného zhodnotenia, možno u doplnkového dôchodkového sporenia voliť investičnú stratégiu. Vzhľadom na dlhý investičný horizont, ktorý často presahuje 30 rokov, nemusíte teda nutne zostávať v konzervatívnych variantoch.

Na tak dlhom horizonte je ťažké predvídať všetky situácie, do ktorých sa môžete dostať. Peniaze na doplnkovom dôchodkovom sporení sú spravidla viazané minimálne do 60 rokov veku. Je preto vhodné časť úspor na dôchodok investovať prostredníctvom podielových fondov. Peniaze z nich máte k dispozícii na účte v priebehu niekoľkých dní a môžete tak veľmi efektívne a jednoducho riešiť náhlu potrebu finančných prostriedkov.

K tomu, aby ste sa stali finančne nezávislými a svoju penziu si mohli užiť podľa vlastných predstáv, sa hodia predovšetkým dynamickejšie fondy. Prečo to tak je? Z dlhodobého pohľadu dosahujú vyšších výnosov a minimálne odporúčaný horizont 5–7 rokov je v tomto prípade hravo prekonaný. „Je samozrejme nutné rešpektovať rizikový profil investora, ale čím dlhší investičný horizont klienta je, tým dynamickejšia by investičná stratégia mala byť. Pri odchode do dôchodku potom výnosy výrazne prevyšujú vlastné investície, " vysvetľuje Lubomír Vystavěl, investičný riaditeľ NN Investment Partners.

Ako ustáť výkyvy

Je takmer isté, že počas obdobia, ktoré vám do dôchodku zostáva, zažijete niekoľko poklesov trhov, možno aj krízu. Poklesy sú niečím, čo je na trhu štandardné a treba s nimi počítať. Vzhľadom k tomu, že investujete pravidelne, mali by ste tieto situácie vnímať skôr ako príležitosť než ako obavu. Ako je to možné? Kupujete totiž oproti predchádzajúcim cenám lacnejšie. Treba si tiež uvedomiť, že dôležitá je hodnota portfólia až na konci vášho investičného obdobia, nie v jeho priebehu. Práve poklesy trhov preveria nielen vašu stratégiu, ale aj schopnosť ubrániť sa vlastným emóciám. Pozrime sa na čísla.

Keď vynecháme Veľkú depresiu v 30. rokoch 20. storočia, priniesol najhorší medvedí (klesajúci) trh na indexe S&P 500 pád o 51 %, najväčší rast však činil počas býčieho (rastového) trhu 935 %. Išlo teda o zhodnotenie na desaťnásobok.

Obdobie rastu trvalo v priemere 9,1 rokov a priemerný výnos za toto obdobie dosahoval 476 %. Obdobie poklesu trvalo naproti tomu v priemere iba 1,3 roka a za túto dobu trhy stratili približne 41 % svojej hodnoty. Je teda zrejmé, že investičná stratégia na dôchodok môže byť veľmi dynamická a bez problémov znesie riziko akciových fondov.

Zostáva ustrážiť jeden dôležitý aspekt, aby vás prepad trhov tesne pred dôchodkom nepripravil o významnú časť úspor. Ako to dosiahnuť?

Ako ochrániť výnosy? Zamykajte zisky

Dajme tomu, že do dôchodku pôjdete v 65 rokoch. Zhruba 10 rokov predtým je vhodné postupne zamykať zisky a investície prevádzať do konzervatívnych nástrojov. Všetci totiž vieme, že časovať trh a hľadať vhodný okamih pre predaj nikto presne nedokáže.

Ideálnou stratégiou je teda previesť každý rok 10 % svojho portfólia z akciových fondov do dlhopisových. Nastavte si pevný dátum, ku ktorému každý rok časť ziskov uzamknete. Kým akciové fondy môžu byť aj v cudzích menách, pretože ich výnos v dlhom období prekonáva menové riziko, dlhopisové fondy by mali byť korunové.

10 rokov pred dôchodkom teda začnite prestupovať medzi fondmi tak, aby sa za rok prenieslo 10 % vášho investičného portfólia do dlhopisov. Tento postup opakujte každý nasledujúci rok. V treťom roku pred dôchodkom tak budete mať 70 % portfólia zaparkovaného v dlhopisových fondoch a len 30 % zostane v akciových. Aj keby v tejto chvíli začali trhy klesať, budete mať väčšinu peňazí mimo „rizikové" akcie. Prípadne im môžete dopriať čas na to, aby sa trhy vrátili späť a začali opäť rásť.

Jednorazová výplata vs. pravidelná renta

Vo chvíli, kedy sa rozhodnete užívať si dôchodku, máte na výber dva varianty, ako naložiť so svojimi úsporami. Jednou z nich je jednorazová výplata celej čiastky. Druhou možnosťou je nastaviť výplatu pravidelné renty. Tento variant sa väčšine klientov javí ako praktickejší.

Celá suma na bežnom účte môže zvádzať k ľahkovážnemu míňaniu. Oproti tomu pravidelná výplata rozumne dorovná výpadok príjmov, pričom zvyšok investícií sa stále zhodnocuje. Síce už nie takým tempom, ale napriek tomu stále pracuje v dlhopisových fondoch. Vždy počítajte s tým, že pravidelná výplata by vám mala vydržať po dobu aspoň 20 rokov.

Právne upozornenie: S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Všetky dôležité informácie a dokumenty týkajúce sa NN Fondov, vrátane súvisiacich rizík a nákladov, sú k dispozícii na www.nnfondy.sk.