Škola investovania

Pre časť finančných rezerv, ktoré potrebujú investori na zavolanie, zostáva ideálnym produktom bankový alebo sporiaci účet. Je však potrebné si uvedomiť, že tieto produkty nielenže nenesú prakticky žiadny úrok, ale navy…
Aktuálne vyššia kolísavosť trhov je spôsobená ruskou inváziou na Ukrajinu. Geopolitické krízy sa extrémne ťažko premietajú do zmeny prognóz. Je totiž takmer nemožné odhadnúť, ako sa bude situácia…
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preverí, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne. Tí, ktorí sa držia svojho investičného horizontu, sa na konci spravidla radujú zo zhodnotenia svojho majetku. Naopak tí, ktorí podľahn…
Globálne štandardy pre vykazovanie výkonnosti investícií čiže GIPS (z angl. Global Investment Performance Standards) predstavujú súbor univerzálnych pravidiel pre dôsledné meranie investičnej výkonnosti. Cieľom je zvý…
Odporúčanie, koľko si máme usporiť na dôchodok, je obľúbenou témou finančných príloh všetkých známych denníkov. Posledný prieskum spoločnosti NN ukazuje, že pre naplnenie finančného očakávanie priemern…
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne. Tí, ktorí sa držia svojho investičného horizontu, sa na konci spravidla radujú zo zhodnotenia svojho majetku. Naopak tí, ktorí podľahnú…
4 užitočné tipy pre prácu s investičným rizikom Investičné riziko.Pre nepoučeného laika hrozivý pojem, ktorý od akéhokoľvek investovania vopred odrádza. Pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomn…
Ako riadime fond NN (L) Global High Dividend? Práca portfólio manažéra býva z pohľadu verejnosti zvyčajne zahalená rúškom tajomstva. Pritom o nič tajomného nejde. Kľúčom k úspechu je systematický proces a disciplí…
Stratégia Multi-Asset je komplexný prístup k investovaniu, ktorý umožňuje investorom pokojnejšie preplávať obdobím trhových výkyvov a okamžite konať, akonáhle sa objavia nové príležitosti. V súčasnom prostred…
Prečo investovať do akcií? Pretože akcie prinášajú dlhodobé najvyššie výnosy. Firmy sú zakladané preto, aby svojim vlastníkom, teda akcionárom, prinášali zisk. Investícia do akcií…
Pri pravidelnom investovaní vám môžu podielové fondy ponúknuť zaujímavé a stabilné výnosy. Nemusíte investovať závratné sumy, stačí už 500 korún mesačne. Pravidelné investovanie je skvelou…