Rozhovor pre FOND SHOP: Zodpovedné investovanie má zmysel

26.03.2021 | Novinky

Podielové fondy skupiny NN so stratégiou zodpovedného investovania či udržateľného rozvoja si aj v čase pandemickej krízy zachovali záujem investorov a solídnu výkonnosť.


Obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva NN Investment Partners Č.R., a.s. Jan D. Kabelka odpovedal na otázky FOND SHOPu, ktoré sa týkali obchodných výsledkov spoločnosti za minulý rok poznačených koronavírusovou krízou, preferencií retailových investorov, výkonnosti NN Fondov, vzniku spoločnosti KK INVESTMENT PARTNERS a jej zamýšľanej fondovej ponuky, štruktúry dostupných zmiešaných a akciových NN fondov, nedávneho rýchleho vývoja na finančných trhoch i príležitostí pre kolektívne investovanie v Česku aj na Slovensku.

Ako hodnotíte obchodné výsledky spoločnosti NN Investment Partners Č.R. v náročnom roku 2020? Viedla koronavírusová kríza k významnej zmene niektorých dlhodobých trendov presadzujúcich sa pred jej vypuknutím ​​(napr. v objeme spravovaných aktív alebo počtu klientov)?

Je to možno trochu paradoxné, ale záujem investorov v minulom roku neutíchol. V prvom štvrťroku sme zažili korekciu na trhoch ako dôsledok prvého šoku z vývoja pandémie, avšak vo zvyšku roka sa darilo straty postupne vyrovnať. Naše stratégie zakončili rok vo veľmi dobrých číslach. Aktíva vo fondoch rástli v rámci celého trhu. Z pohľadu obchodu aj výkonnosti by sme mali byť spoločne s našimi investormi spokojní.

Prehodnotili vaši retailoví klienti v dôsledku nástupu pandémie citeľne svoje investičné preferencie z hľadiska tried aktív a výnosovo-rizikových profilov, regionálneho a sektorového zamerania akciových investícií alebo ratingovej a duračnej orientácie dlhopisových investícií? 

Naši investori využívajú dlhodobo podobnú škálu produktov. Väčší záujem vidíme v korunových triedach našich fondov, ktorých teraz ponúkame už 22. V minulom roku sme zaznamenali prílev prostriedkov do dlhopisových fondov, a to domácich aj rozvíjajúcich sa trhov. Veľmi dobrú odozvu majú tiež investície z oblasti zodpovedného investovania, na ktoré sa dlhodobo zameriavame.

Môžete vymenovať NN Fondy, s ktorých stredne až dlhodobou rizikovo váženou výkonnosťou ste spokojní a ktoré ani v minulom roku nesklamali? Existujú aj také, ktoré neplnia to, čo ste od nich očakávali?

Orientujeme sa na tri oblasti. Región strednej a východnej Európy, kde sme boli nadmieru spokojní s výkonnosťou oboch našich korunových dlhopisových fondov. Stredoeurópske akciové fondy za vývojom vo zvyšku Európy mierne zaostali, ale sú na to vcelku opodstatnené dôvody. Darilo sa našim zmiešaným fondom, oba fondy NN (L) Patrimonial držia najvyššie hodnotenie od agentúry Morningstar (ich výkonnosti v grafoch 1 a 2). A spomínaná oblasť zodpovedného investovania preukázala svoju odolnosť aj v období pandemickej krízy.

Spoločnosť NN Investment Partners Č.R. zmení svoj názov na KK INVESTMENT PARTNERS a prestane byť súčasťou NN Group. Napriek tomuto osamostatneniu však bude s NN Group naďalej úzko spolupracovať v oblasti distribúcie podielových fondov NN. Ktoré hlavné dôvody vás viedli k tomuto kroku a čo si od neho sľubujete?

Hlavným dôvodom je rozhodnutie akcionára ohľadom oddelenia správy majetku a distribúcie podielových fondov. Správa majetku a podielové fondy NN budú v Českej republike a na Slovensku i naďalej pôsobiť pod značkou NN Investment Partners, novo pod pobočkou NN Investment Partners B.V, Czech Branch. Existujúca spoločnosť zmení majiteľa aj názov a bude pôsobiť pod rovnakou licenciou ČNB a s rovnakým IČO v oblasti distribúcie podielových fondov. Spoločnosť KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. bude aj naďalej úzko spolupracovať so skupinou NN. Okrem názvu a farby našich aplikácií sa pre klientov ani spolupracujúce firmy nič nemení.

Bude KK INVESTMENT PARTNERS distribuovať aj fondy iných správcov ako NN investment Partners? Ak áno, môžete prezradiť akých? A prinesie diskutovaný vznik KK INVESTMENT PARTNERS nejaké iné zmeny v produktovej oblasti alebo sprievodných službách pre investorov? 

Radi by sme do budúcna priniesli rozšírenie produktovej ponuky a pridali technologické inovácie. Budeme sa aj naďalej orientovať na aktívne riadené fondy, najmä z oblasti udržateľného rozvoja. Veríme, že sme tak schopní priniesť nielen finančné zhodnotenie investorom, ale aj prispieť spoločnosti ako celku.

V súčasnosti ponúka NN Investment Partners Č.R. tri zmiešané fondy dostupné aj v menovo zaistenej korunovej triede: dynamický NN (L) Patrimonial Aggressive plus dva vyvážené NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable a NN (L) First Class Multi Asset (SRRI = 5; 4, 4). Neuvažujete doplniť túto trojicu o konzervatívnejší variant čiže defenzívne zmiešaný fond s korunovou triedou?

V tejto chvíli nie, dopyt po defenzívnom zmiešanom fonde vnímame teraz ako obmedzený.

Ponuka akciových fondov NN Investment Partners Č.R. je celkom široká vďaka významnému pokrytiu klasických sektorových fondov ako napr. NN (L) Health Care, NN (L) Banking & Insurance, NN (L) Global Real Estate či NN (L) Energy. Vedľa nich existujú tematické fondy s novšou stratégiou, ktoré investujú naprieč sektormi na báze nejakej širšej témy, napr. NN (L) Smart Connectivity a NN (L) Climate & Environment. Budete rozširovať ponuku dnes populárnych tematických akciových fondov?

Naša ponuka sa rozrástla o tri tematické fondy na prelome roku 2019 a 2020. Sme veľmi spokojní so záujmom klientov o tieto témy. Fondom sa tiež v prvom roku ich pôsobenia veľmi dobre darilo. Sme presvedčení, že dopyt klientov v tejto oblasti aktuálne pokrývame. Prepojenie na princípy udržateľného rozvoja je u týchto fondov pre investorov veľmi dobre zrozumiteľné.

Čo Vás najviac prekvapilo od vývoja finančných trhov v roku 2020, do ktorého zasiahla pandémia? Aké príležitosti a riziká vidíte v kolektívnom investovaní pre nasledujúce obdobie niekoľkých najbližších rokov?

Za komentár stoja tri body. Rýchlosť, s ktorou sa trhy dokázali vysporiadať s komplikovanou situáciou. Vďaka dôvere investorov v silnú podporu centrálnych bánk a vlád sme v druhej polovici roka videli výrazný rast. Ďalej všeobecný rast investícií do podielových fondov, pravdepodobne spôsobený vďaka obmedzenej spotrebe retailových investorov. To potvrdzuje aj vývoj na depozitoch. A za tretie celosvetový príliv prostriedkov do fondov zodpovedného investovania, potvrdzujúci našu dlhodobú stratégiu v tejto oblasti.

Príležitosť pre profesionálnych správcov podielových fondov vidím v aktuálnom vývoji situácie okolo investícií do malých korporátnych emisií, ktoré sme v minulých rokoch pozorovali na domácom trhu. Som presvedčený, že sa drobní investori po skúsenostiach s týmto veľmi rizikovým segmentom vrátia k profesionálnej správe majetku, ktorá vedľa prezentácie investičných cieľov zaručuje tiež vysokú mieru riadenia rizík.

 

 

Zdroj: FOND SHOP 6/2021, str. 10-11