Prinesie rok 2023 investorom stabilnejšie prostredie?

 

  • V roku 2023 by sa inflácia mala normalizovať a menové prostredie stabilizovať
  • V krátkodobom horizonte sme opatrní, ale v strednodobom horizonte sa pre rizikové aktíva môžu objaviť príležitosti
  • Hlavnými rizikovými faktormi sú klesajúce zisky firiem, energetická kríza, politika a udržateľnosť štátnych dlhov

 

Investičný režim je v roku 2022 úplne odlišný ako v predchádzajúcich rokoch. Od veľkej finančnej krízy pred viac ako desiatimi rokmi sa investori pohybovali v prostredí nízkej inflácie, holubičej menovej politiky, záporných úrokových sadzieb a fiškálnej disciplíny. V roku 2022 sme však vstúpili do obdobia pretrvávajúcej vysokej inflácie, jastrabej menovej politiky, agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb a fiškálnej veľkorysosti, ktorá má za cieľ eliminovať dopady vysokých cien energií.

V nadchádzajúcom roku by sa situácia mala stabilizovať. Očakávame, že inflácia sa bude normalizovať, keď poľavia faktory, ktoré ju poháňajú. Problémy v dodávateľských reťazcoch sa už odstraňujú a zásoby rastú. Vzhľadom na klesajúci trend cien nehnuteľností očakávame, že sa ochladí aj inflácia v oblasti bývania. Inflačné očakávania zostávajú dobre ukotvené a mzdovo cenová špirála sa napriek stále napätým trhom práce neroztočila. To by malo centrálnym bankám umožniť dať si pauzu. Očakávame, že sadzby centrálnych bánk dosiahnu svoje maximum v prvom štvrťroku 2023 a na týchto vyšších úrovniach dlhú dobu zostanú.

Výhľad rastu si stále udržuje klesajúcu tendenciu. V budúcom roku môže dosiahnuť svoje dno, a to v prvej polovici roka v Európe a v druhej polovici roka v USA. To by mohlo znamenať, že v prvom polroku sa od dna odrazia aj rizikové aktíva. Dovtedy sú však vyhliadky rizikových aktív riskantné. Výhľad ziskov na rok 2023 je negatívny a domnievame sa, že rast bude výrazne pod súčasnými konsenzuálnymi odhadmi. Spomalí sa rast tržieb a marže budú pod stále väčším tlakom.

Energetická kríza bude naďalej negatívne ovplyvňovať spotrebu, ziskovosť aj investície. Vlády sa snažia zmierniť ťažké prostredie poskytovaním stimulov, ale zároveň si musia strážiť verejné financie. Dôležitá zostáva udržateľnosť dlhu. Ak budú politici túto skutočnosť ignorovať, „strážcovia dlhopisov“ im uštedria bolestnú lekciu. Politici vo Veľkej Británii sa z nej snáď už poučili.

Rizikovým faktorom zostáva aj politika. Vyriešenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou je zatiaľ v nedohľadne. Obchodné vzťahy medzi Čínou a USA sa zhoršili po tom, čo americké ministerstvo obchodu vydalo novú sadu exportných obmedzení na vývoz technologických produktov. Na domácom poli Čína ohľadom Covidu stále zachováva politiku nulovej tolerancie a sektor nehnuteľností ešte nie je z najhoršieho vonku. Čínsky rast je pritom veľmi dôležitý pre vývoj na trhu cyklických komodít aj globálny rast.

Najväčšie budúce riziko však predstavuje potenciálna finančná kríza, ktorú by mohli spôsobiť centrálne banky tým, že odčerpajú likviditu z finančného systému.

Nadchádzajúcich niekoľko mesiacov tak bude pre investorov ťažkých. Trend sprísňovania menovej politiky pokračuje, rast ekonomiky i ziskov má klesajúcu tendenciu a geopolitická situácia sa nezlepšuje. Preto je v súčasnej dobe opatrnosť namieste. Zároveň sa však domnievame, že v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov sa niektoré z týchto premenných buď stabilizujú, ako napríklad monetárna politika, alebo dokonca zlepšia, ako napr. výhľad rastu. To by malo viesť k tomu, že sa rizikové aktíva odrazia od dna a bude nasledovať trvalé oživenie.