Právne informácie

Vážení investori, venujte prosím pozornosť zmenám v štatútu čiže prospektu fondu NN (L). Súhrn zmien nájdete v priloženom dokumente.
Dňa 15. decembra 2016 sa mení názov a stratégie fondu NN (L) Patrimonial Balanced Euro a vzniká tak nový fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable. Hlavné zmeny, ktoré so sebou prináša nová stratégia založen…
Vážení investori, venujte prosím pozornosť oznámenia o zlúčenie fondov NN (L) International Converging Europe Equity a NN (L) US Emerging Europe Equity s účinnosťou od 13. januára 2017. Bližšie informácie nájdete v priloženom…
Vážení investori, venujte prosím pozornosť oznámenia o zlúčenie fondov NN (L) US Enhanced Core Large Cap Equity a NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity s platnosťou od 13. januára 2017. Bližšie informácie nájdete v priloženom…
Vážení investori, venujte prosím pozornosť zmenám v štatútu fondu NN (L) Patrimonial (čiže prospektu s účinnosťou od 15. decembra 2016. Súhrn zmien nájdete v priloženom dokumente.
Vážení investori, venujte prosím pozornosť novému štatútu (čiže prospektu) spoločnosti NN (L), ktorý je platný k októbru 2016. Nový štatút a súhrn zmien nájdete v priložených dokumentoch.
Vážení investori, venujte prosím pozornosť zmenám v štatútu fondu NN (L) International (čiže prospektu), ktorý je platný od októbra 2016. Súhrn zmien nájdete v priloženom dokumente.
Vážení investori, venujte prosím pozornosť oznámenia akcionárom, ktoré sa týka podfondov spoločnosti NN (L). Nájdete ho v priloženom dokumente a v sekcii súbory k stiahnutiu na príslušných podfondov v rámci…
Vážení investori, venujte prosím pozornosť novému štatútu (čiže prospektu) spoločnosti NN (L), ktorý je platný od 21. marca 2016. Súhrn zmien nájdete v priloženom dokumente.
Vážení investori, venujte prosím pozornosť zmenám v štatútu fondu NN (L) Patrimonial (čiže prospektu), ktorý je platný od 4. marca 2016. Súhrn zmien nájdete v priloženom dokumente.
Vážení investori, venujte prosím pozornosť zmenám v štatútu fondu NN (L) (čiže prospektu), ktorý je platný od 17. marca 2016. Súhrn zmien nájdete v priloženom dokumente.
Vážení investori, venujte prosím pozornosť novému znení štatútu fondu NN (L) International (čiže prospektu), ktorý je platný od 1. februára 2016.
Venujte prosím pozornosť zmenám v štatúte spoločnosti NN (L) International v priložených dokumentoch.
Prosím venujte pozornosť oznámenie SICAV NN (L) z 1.9.2015 (pôvodne publikovanom v časti dokumenty k stiahnutiu) o zmene názvu podfondu NN (L) Asia ex-Japan High Dividend na NN (L) Asia Income. Viac informácií v prílohe.
Správna rada spoločnosti NN (L) by chcela informovať akcionárov o zmenách v prospekte, ktoré sú uvedené v priloženom prospekte.
Správna rada Spoločnosti („Rada“) by chcela informovať podielnikov o určitých zmenách v Prospekte Spoločnosti („Prospekt“), ktoré nadobudnú účinnosť od júna 2015.