Právne informácie

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) Patrimonial. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 10. októbra 2018. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie. Nižšie nájdete…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 18. októbra 2018. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, kde nájdete tiež…
Dovoľujeme si vás upozorniť na schválenie nasledujúceho dodatku, ktorý sa týka podfondu NN (L) Emerging Markets High Dividend. Podrobnosti o nadchádzajúcich zmenách s účinnosťou od 1. októbra sa dočítate v oznámen…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 10. októbra 2018. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie. Nižšie nájdete…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktorý je platný od septembera 2018. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) . O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) International. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktorý je platný od mája 2018. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktorý je platný od 15. marca 2018. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L). O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) platného od 1. októbra alebo 1. novembra 2017. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalšími dokumentmi na…
Vážení investori, dovoľujeme si Vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International s platnosťou od októbra 2017. Súhrn zmien nájdete v priložených dokumentoch.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) s účinnosťou od 1. októbra alebo 1. novembra 2017 (v závislosti od toho, ako je uvedené v jednotlivých kapitolách oznámenia pre akcionárov). Dokument…
Vážení investori, venujte prosím pozornosť zmenám v štatúte čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial platným od augusta 2017. Súhrn zmien nájdete v priloženom dokumente.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) Patrimonial platného od mája 2017. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalšími dokumentmi na stiahnutie na na…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) International platného od mája 2017. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalšími dokumentmi na stiahnutie na na…
Vážení investori, venujte prosím pozornosť zmenám v štatútu čiže prospektu fondu NN (L). Súhrn zmien nájdete v priloženom dokumente.
Vážení investori, venujte prosím pozornosť oznámenia o zlúčení nižšie uvedených podfondov SICAVu NN (L). Táto zlúčenie budú realizovaná s platnosťou k 17.5.2017. Viac informácií nájdete v ozn…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) z 3. marca 2017. Dokument spolu s oznámením pre investorov si môžete stiahnuť pod odkazy nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalšími dokumentmi na…