Právne informácie

Vážení investori, venujte prosím pozornosť zmenám v štatútu fondu NN (L) Patrimonial (čiže prospektu), ktorý je platný od 4. marca 2016. Súhrn zmien nájdete v priloženom dokumente.
Vážení investori, venujte prosím pozornosť zmenám v štatútu fondu NN (L) (čiže prospektu), ktorý je platný od 17. marca 2016. Súhrn zmien nájdete v priloženom dokumente.
Vážení investori, venujte prosím pozornosť novému znení štatútu fondu NN (L) International (čiže prospektu), ktorý je platný od 1. februára 2016.
Venujte prosím pozornosť zmenám v štatúte spoločnosti NN (L) International v priložených dokumentoch.
Prosím venujte pozornosť oznámenie SICAV NN (L) z 1.9.2015 (pôvodne publikovanom v časti dokumenty k stiahnutiu) o zmene názvu podfondu NN (L) Asia ex-Japan High Dividend na NN (L) Asia Income. Viac informácií v prílohe.
Správna rada spoločnosti NN (L) by chcela informovať akcionárov o zmenách v prospekte, ktoré sú uvedené v priloženom prospekte.
Správna rada Spoločnosti („Rada“) by chcela informovať podielnikov o určitých zmenách v Prospekte Spoločnosti („Prospekt“), ktoré nadobudnú účinnosť od júna 2015.