Právne informácie

Prospekt investičnej spoločnosti s variabilným kapitálom NN (L) založenej podľa luxemburského práva špecifikuje obchodný deň ako každý všedný deň (od pondelka do piatka) okrem Nového roku (1. januára), Veľkého…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 15. mája 2019. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie. Nižšie nájdete…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) International. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) Patrimonial. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L). O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 25. apríla 2019. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie. Nižšie ná…
Dovoľujeme si vás informovať o zmene správcovskej spoločnosti SICAVu NN (L), NN (L) International a NN (L) Patrimonial. Dosavadná správcovská spoločnosť NN Investment Partners Luxembourg S.A. bude nahradená spoločnosťou NN Investment Partners B.V. formou pr…
Dovol´ujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) zverejňuje Výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu NN (L) za finančný rok končiaci 30.septembra 2018. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovol´ujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje Výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu NN (L) za finančný rok končiaci 30.septembra 2018. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 24. januára 2019. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie. Nižšie nájdete…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na pozastavenie výpočtu NAV a obchodovanie s akciami určitých podfondov NN (L) a NN (L) Patrimonial 5. decembra 2018, a to vzhľadom k uzavretiu búrz cenných papierov v USA z dôvodu Dňa národného smútku v s…
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na pohreb zosnulého 41. prezidenta USA Georgea Busha staršieho nebude v stredu 5. decembra 2018 možné vykonávať niektoré finančné operácie. Obchodovanie a vyporiadanie týchto transakcií…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktorý nadobúda účinnosť 3. decembra. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďal…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) International. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L). O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) Patrimonial. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 10. októbra 2018. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie. Nižšie nájdete…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 18. októbra 2018. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, kde nájdete tiež…
Dovoľujeme si vás upozorniť na schválenie nasledujúceho dodatku, ktorý sa týka podfondu NN (L) Emerging Markets High Dividend. Podrobnosti o nadchádzajúcich zmenách s účinnosťou od 1. októbra sa dočítate v oznámen…