Právne informácie

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 16. decembra 2019. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý ná…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 1. decembra 2019. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý ná…
Dovol´ujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) International zverejňuje výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. júna 2019. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom niž…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 1. decembra 2019. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý n…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 17. októbra 2019. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktorý nadobúda účinnosť od 1. októbra 2019. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie. Fond NN (L)…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktorý nadobuda účinnosť 1. októbra 2019. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočí…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktorý nadobúda účinnosť od 1. júna 2019. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktorý je platný od 1. júna 2019. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktorý je platný od 1. júna 2019. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktorý je platný od 1. apríla 2019. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
Dovol´ujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú závierku SICAVu NN (L) k dátumu 31. 3. 2019. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2019. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočí…
Dovol´ujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú závierku SICAVu NN (L) Patrimonal k dátumu 31. 3. 2019 Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2019. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v…
Prospekt investičnej spoločnosti s variabilným kapitálom NN (L) založenej podľa luxemburského práva špecifikuje obchodný deň ako každý všedný deň (od pondelka do piatka) okrem Nového roku (1. januára), Veľkého…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 15. mája 2019. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie. Nižšie nájdete…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) International. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) Patrimonial. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L). O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod…