Právne informácie

Z dôvodu ochrany záujmov investorov sa spoločnosť NN Investment Partners rozhodla pozastaviť až do odvolania výpočet čistej hodnoty aktív (NAV) fondu NN (L) Emerging Europe Equity. Toto rozhodnutie bolo vyvolané mimoriadnou volatilitou trhu spôsobenou eskaluj…
Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje Výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. septembra 2021. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť NN (L) zverejňuje Výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. septembra 2021. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si Vás informovať o rozhodnutí o likvidácii podfondu NN (L) International Slovak Bond v slovenskom a anglickom jazyku. Viac informácií sa dočítate v dokumente, ktorý nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 27. januára 2022 o 11:15 hod. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.   Program …
Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 27. januára 2022 o 14:00. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.   Program …
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 15. novembra 2021. Viac informácií o provedených zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý nájdete na…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 15. novembra 2021. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý ná…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré je účinné od 1. novembra 2021. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 21. októbra 2021. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré bude účinné od 1. novembra 2021. Viac informácií o provedených zmenách sa dočítate v dokumente, ktor…
NN Investment Partners B.V., Czech Branch reprezentujúci spoločnosť NN Investment Partners B.V., globálneho distribútora investičné spoločnosti otvoreného typu s variabilným kapitálom (SICAV) NN (L), na území Slovenské republiky,…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 1. septembra 2021. Viac informácií o provedených zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý ná…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 1. septembra 2021. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý ná…
Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú uzávierku za finančný rok končiaci 31. marca 2021. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú uzávierku za finančný rok končiaci 31. marca 2021. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 10. marca 2021. Viac informácií o provedených zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý nájdete na…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré je účinné od 10. marca 2021. Viac informácií o provedených zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý ná…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktoré je účinné od 10. marca 2021. Viac informácií o provedených zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý ná…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktoré je účinné od 10. marca 2021. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý n…