Právne informácie

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré bude účinné od 1. decembra 2020. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktor…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie (náhradného) mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti NN (L) dňa 8. decembra 2020. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod…
Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) International zverejňuje Výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. júna 2020. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré bude účinné od 1. decembra 2020. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente,…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti NN (L) dňa 11. novembra 2020. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktoré bude účinné od 15. októbra 2020. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente,…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktoré bude účinné od 15. októbra 2020. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente,…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 15. októbra 2020. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 14. septembera 2020. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý n…
Dovoľujeme si vás upozorniť na plánované cezhraničné zlúčenie nižšie uvedených podfondov SICAV NN (L) s nižšie uvedenými podfondmi holandského fondu NN Paraplufonds 1 NV. Cezhraničné zlúčenie nemá vplyv na…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 14. septembra 2020. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý n…
Dovol´ujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú závierku SICAVu NN (L) k dátumu 31. 3. 2020 Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovol´ujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú závierku SICAVu NN (L) k dátumu 31. 3. 2020. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) International zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú závierku SICAVu NN (L) International za finančný rok končiaci 31. decembra 2019. Celý dokument si môžete stiahnuť…
Dovol´ujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) zverejňuje výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. septembra 2019. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie. …
Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. septembra 2019. Celý dokument si môžete si stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 23. januára 2020. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré je účinné od januára 2020. Dokument nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďal…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie výročného valného zhromaždenia spoločnosti NN (L) dňa 23. januára 2020. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom niž&scaron…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 16. decembra 2019. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý…