Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) – september 2022

Dovoľujeme si vás informovať o úpravách v prospekte spoločnosti NN (L) s platnosťou od 1. októbra 2022. Ako už bolo oznámené v júni, dochádza k zmene SFDR klasifikácie niektorých fondov.

 

Zmena z článku 9 na článok 8 pri fondoch:

  • NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
  • NN (L) European Sustainable Equity
  • NN (L) Global Sustainable Equity

 

Zmena z článku 6 na článok 8 pri fonde:

  • NN (L) US High Dividend

 

Zmena z článku 8 na článok 6 pri fonde:

  • NN (L) US Factor Credit

 

Na základe informácií dostupných v čase zavedenia SFDR (tj 10. marca 2021) boli fondy klasifikované ako produkty podľa článkov 6, 8 alebo 9 SFDR. K aktualizácii SFDR klasifikácie došlo v dôsledku objasnenia, ktoré Európska komisia zverejnila až po dátume implementácie.

Zdôrazňujeme, že nedochádza k žiadnej zmene investičnej politiky fondov alebo ich existujúcich portfólií.

Viac informácií o týchto aj ďalších zmenách v prospekte sa dočítate v dokumentoch, ktoré nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.