Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) – júl 2021

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 1. septembra 2021. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.

Zmeny sa budú týkať fondu NN (L) Global High Dividend:

  • dôjde k zmene investičného manažéra na American Century Investment Management Inc (spoločnosť pôsobila doteraz ako investičný poradca pri správe fondu)
  • fond bude naďalej spravovať hlavný portfólio manažér Bruno Springael
  • investičnej stratégie fondu sa nemení