Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) International – Výročná správa a účtovná závierka

Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť NN (L) International zverejňuje Výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. júna 2022. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.