Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) – december 2022

S cieľom ďalej pokročiť v integrácii NN Investment Partners so spoločnosťou Goldman Sachs Asset Management sme sa rozhodli vykonať zmeny týkajúce sa činností správy portfólia a menovania investičných manažérov.

Zmeny nadobudnú účinnosť 1. januára 2023 alebo k dátumu uvedenému nižšie.  Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Pre nižšie uvedené fondy dôjde k zmene investičného manažéra. Správu portfólia týchto fondov novo prevezmú investiční experti z Goldman Sachs Asset Management.

 

Fond

Dátum účinnosti

Nový investičný manažér

NN (L) Japan Equity

1. februára 2023

Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd.

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

1. februára 2023

Goldman Sachs Asset Management, L.P.

NN (L) Global High Dividend

1. marca 2023

Goldman Sachs Asset Management, L.P.

NN (L) US High Dividend

1. marca 2023

Goldman Sachs Asset Management, L.P.