Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) – december 2020

Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti NN (L) dňa 21. januára 2021. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.