Oznámenie akcionárom o konaní výročného valného zhromaždenia spoločnosti NN (L)

Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie výročného valného zhromaždenia dňa 26. januára 2023 o 14:00 hod, ktoré bude mať nasledujúci program:

Program
1. Prezentácia správ predstavenstva a nezávislého audítora.
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za finančný rok ukončený 30. septembra 2022.
3. Alokovanie výsledku finančného roka ukončeného 30. septembra 2022.
4. Absolutórium riaditeľom na plnenie ich mandátov počas finančného roka ukončeného 30. septembra 2022.
5. Schválenie poplatkov riaditeľov.
6. Štatutárne menovania: rezignácia/-e alebo obnovenie mandátu/-ov.
7. Vymenovanie audítora.

Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.