Oznámenie akcionárom o konaní výročného valného zhromaždenia spoločnosti NN (L) International

Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 20. októbra 2022 o 15:20 hod a bude mať nasledujúci program:

Program
1. Prezentácia správ predstavenstva a nezávislého audítora.
2. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za finančný rok ukončený 30. júna 2022.
3. Alokovanie výsledku finančného roka ukončeného 30. júna 2022.
4. Absolutórium riaditeľom na plnenie ich mandátov počas finančného roka ukončeného 30. júna 2022.
5. Schválenie poplatkov riaditeľov.
6. Štatutárne menovania: rezignácia(-e) alebo obnovenie mandátu(-ov).
7. Vymenovanie audítora.

Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.