Nový štatút fondu NN (L) International – január 2023

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré je účinné od 1. januára 2023. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.