Mimoriadne oznámenie akcionárom fondu NN (L) Emerging Europe Equity

Z dôvodu ochrany záujmov investorov sa spoločnosť NN Investment Partners rozhodla pozastaviť až do odvolania výpočet čistej hodnoty aktív (NAV) fondu NN (L) Emerging Europe Equity. Toto rozhodnutie bolo vyvolané mimoriadnou volatilitou trhu spôsobenou eskalujúcim konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. V tejto chvíli nemožno zaručiť, že ocenenie cenných papierov kótovaných na ruskej burze zostane presné a spoľahlivé. Od 1. marca 2022 preto nie sme schopní prijať ani spracovať žiadnu žiadosť o kúpu, výmenu alebo odkúpenie podielov vo fonde.