Právne informácie

Výpočet čistej hodnoty aktív (NAV) fondu NN (L) Emerging Europe Equity je naďalej pozastavený. Toto rozhodnutie je vyvolané mimoriadnou volatilitou trhu spôsobenou eskalujúcim konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. V tejto chvíli nemožno…
Výpočet čistej hodnoty aktív (NAV) fondu NN (L) Emerging Europe Equity je naďalej pozastavený. Toto rozhodnutie je vyvolané mimoriadnou volatilitou trhu spôsobenou eskalujúcim konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. V tejto chvíli nemožno…
Výpočet čistej hodnoty aktív (NAV) fondu NN (L) Emerging Europe Equity je naďalej pozastavený. Toto rozhodnutie je vyvolané mimoriadnou volatilitou trhu spôsobenou eskalujúcim konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. V tejto chvíli nemožno…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 1. januára 2022. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalší…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré je účinné od 1. januára 2022. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďal…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktoré je účinné od 1. januára 2022. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďal…
Výpočet čistej hodnoty aktív (NAV) fondu NN (L) Emerging Europe Equity je naďalej pozastavený. Toto rozhodnutie je vyvolané mimoriadnou volatilitou trhu spôsobenou eskalujúcim konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. V tejto chvíli nemožno…
Výpočet čistej hodnoty aktív (NAV) fondu NN (L) Emerging Europe Equity je naďalej pozastavený. Toto rozhodnutie je vyvolané mimoriadnou volatilitou trhu spôsobenou eskalujúcim konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. V tejto chvíli nemožno…
Z dôvodu ochrany záujmov investorov sa spoločnosť NN Investment Partners rozhodla pozastaviť až do odvolania výpočet čistej hodnoty aktív (NAV) fondu NN (L) Emerging Europe Equity. Toto rozhodnutie bolo vyvolané mimoriadnou volatilitou trhu spôsobenou eskaluj…
Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje Výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. septembra 2021. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť NN (L) zverejňuje Výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. septembra 2021. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si Vás informovať o rozhodnutí o likvidácii podfondu NN (L) International Slovak Bond v slovenskom a anglickom jazyku. Viac informácií sa dočítate v dokumente, ktorý nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 27. januára 2022 o 11:15 hod. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.   Program …
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 27. januára 2022 o 14:00. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.   Program …
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 15. novembra 2021. Viac informácií o provedených zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý nájdete na…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 15. novembra 2021. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý ná…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré je účinné od 1. novembra 2021. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 21. októbra 2021. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré bude účinné od 1. novembra 2021. Viac informácií o provedených zmenách sa dočítate v dokumente, ktor…
NN Investment Partners B.V., Czech Branch reprezentujúci spoločnosť NN Investment Partners B.V., globálneho distribútora investičné spoločnosti otvoreného typu s variabilným kapitálom (SICAV) NN (L), na území Slovenské republiky,…