Právne informácie

Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 21. októbra 2021. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré bude účinné od 1. novembra 2021. Viac informácií o provedených zmenách sa dočítate v dokumente, ktor…
NN Investment Partners BV, Czech Branch reprezentujúci spoločnosť NN Investment Partners BV, globálneho distribútora investičné spoločnosti otvoreného typu s variabilným kapitálom (SICAV) NN (L), na území slovenské republiky, V…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 1. septembra 2021. Viac informácií o provedených zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý ná…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 1. septembra 2021. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý ná…
Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú uzávierku za finančný rok končiaci 31. marca 2021. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú uzávierku za finančný rok končiaci 31. marca 2021. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 10. marca 2021. Viac informácií o provedených zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý nájdete na…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré je účinné od 10. marca 2021. Viac informácií o provedených zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý ná…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktoré je účinné od 10. marca 2021. Viac informácií o provedených zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý ná…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktoré je účinné od 10. marca 2021. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý n…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré je účinné od 10. marca 2021. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 10. marca 2021. Viac informácií o provedených zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý nájdete na…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 9. marca 2021. Viac informácií o provedených zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý nájdete…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 9. marca 2021. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumente, ktorý ná…
Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) International zverejňuje polročnů správu a neauditovanú účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 31. decembra 2020. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) zverejňuje Výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. septembra 2020. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje Výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. septembra 2020. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti NN (L) Patrimonial dňa 28. januára 2021. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti NN (L) dňa 21. januára 2021. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.