Právne informácie

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 1. októbra 2022. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalší…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré je účinné od 1. októbra 2022. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďal…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktoré je účinné od 1. októbra 2022. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďal…
Dovoľujeme si vás informovať o úpravách v prospekte spoločnosti NN (L) s platnosťou od 1. októbra 2022. Ako už bolo oznámené v júni, dochádza k zmene SFDR klasifikácie niektorých fondov.   Zmena z člá…
Dovoľujeme si vás informovať o úpravách v prospekte spoločnosti NN (L) International s platnosťou od 1. októbra 2022. Viac informácií sa dočítate v dokumentoch, ktoré nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás informovať o úpravách v prospekte spoločnosti NN (L) Patrimonial s platnosťou od 1. októbra 2022. Ako už bolo oznámené v júni, dochádza k zmene SFDR klasifikácie fondu NN (L) Patrimonial Balanced European…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktoré je účinné od 15. júla 2022. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalš…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktoré bude účinné od 15. júla 2022. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumentoch, ktor…
Dovoľujeme si vás informovať o zamýšľaných úpravách v prospekte spoločnosti NN (L), ktoré prebehnú približne v auguste 2022. Viac informácií sa dočítate v dokumentoch, ktoré nájdete na stiahnutie pod odkazom…
Dovoľujeme si vás informovať o zamýšľaných úpravách v prospekte spoločnosti NN (L) Patrimonial, ktoré prebehnú približne v auguste 2022. Viac informácií sa dočítate v dokumentoch, ktoré nájdete na stiahnutie…
Dovoľujeme si vás informovať o rozhodnutí o likvidácii podfondu NN (L) Emerging Europe Equity v slovenskom a anglickom jazyku. Podfond  bude s účinnosťou od 24. júna 2022 uvedený do likvidácie. Viac informácií sa dočítate v…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 1. júna 2022. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalšími…
Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú závierku k 31. marcu 2022. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú závierku k 31. marcu 2022. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré bude účinné od 1. júna 2022. Viac informácií o nadchádzajúcich zmenách sa dočítate v dokumentoch, ktoré …
Výpočet čistej hodnoty aktív (NAV) fondu NN (L) Emerging Europe Equity je až do odvolania pozastavený. Toto rozhodnutie je vyvolané mimoriadnou volatilitou trhu spôsobenou eskalujúcim konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. V tejto chvíli…
Výpočet čistej hodnoty aktív (NAV) fondu NN (L) Emerging Europe Equity je naďalej pozastavený. Toto rozhodnutie je vyvolané mimoriadnou volatilitou trhu spôsobenou eskalujúcim konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. V tejto chvíli nemožno…
Výpočet čistej hodnoty aktív (NAV) fondu NN (L) Emerging Europe Equity je naďalej pozastavený. Toto rozhodnutie je vyvolané mimoriadnou volatilitou trhu spôsobenou eskalujúcim konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. V tejto chvíli nemožno…
Výpočet čistej hodnoty aktív (NAV) fondu NN (L) Emerging Europe Equity je naďalej pozastavený. Toto rozhodnutie je vyvolané mimoriadnou volatilitou trhu spôsobenou eskalujúcim konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. V tejto chvíli nemožno…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 1. januára 2022. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalší…