Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) – november 2020

Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie (náhradného) mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti NN (L) dňa 8. decembra 2020. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.