Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) – jún 2022

Dovoľujeme si vás informovať o rozhodnutí o likvidácii podfondu NN (L) Emerging Europe Equity v slovenskom a anglickom jazyku. Podfond  bude s účinnosťou od 24. júna 2022 uvedený do likvidácie.

Viac informácií sa dočítate v dokumente, ktorý nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.