Svetový deň investičných fondov: 10 dôvodov, prečo investovať do fondov

20.04.2020 | Novinky

Svetový deň investičných fondov sa oslavuje každoročne 19. apríla. Práve v tento deň sa roku 1743 narodil zakladateľ investičných fondov Abraham van Ketwich. Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o investičných fondoch a ich výhodách. A čo vy? Dokázali by ste vymenovať pár dôvodov, prečo investovať do fondov?

10 dôvodov, prečo investovať do fondov

1. Je to jednoduché

Nepotrebujete mať hlboké znalosti o kapitálových trhoch, ani sledovať aktuálne dianie.

2. O vaše peniaze sa postarajú profesionáli

Profesionálni portfólio manažéri vyberajú najatraktívnejšie investičné príležitosti a sledujú dianie na trhoch namiesto vás. Nie každý má totiž dostatočné vedomosti, prostriedky a čas, ktorý je nutný pre výber konkrétnych investičných príležitostí venovať.

3. Peniaze máte kedykoľvek k dispozícii

Ak potrebujete svoje peniaze z fondov späť, máte je bežne k dispozícii do niekoľkých málo pracovných dní. Predaj môžete vykonať kedykoľvek a bez akýchkoľvek poplatkov. 

4. Na ochranu investorov dohliada Národná banka Slovenska

Podielové fondy sú vysoko regulovaným investičným nástrojom, ktorý podlieha prísnemu dohľadu NBS. Sú navyše veľmi transparentné, keďže musia povinne zverejňovať detailné informácie o svojom hospodárení a investičnú stratégiu (výročná správa, polročná správa, kľúčové informácie pre investorov alebo prospekt).

5. Zo širokej ponuky fondov si vyberie každý

Možno vyberať podielové fondy naprieč rôznymi triedami aktív, regiónmi alebo sektormi, vrátane širokej ponuky stratégií v českej korune. Značnej popularite sa teší aj fondy tematické.

6. Ušetríte na nákladoch

Náklady na správu, obchodovanie, analýzu a monitorovanie, rovnako ako výkon akcionárskych práv a na ďalšie nevyhnutnosti sa totiž rozdelia medzi veľa ďalších investorov.

7. Máte prístup k investíciám, ku ktorým sa drobný investor inak nedostane

Ide napríklad o investície v krajinách so zložitou legislatívou, emisie určené len pre inštitucionálnych investorov alebo triedy aktív, kde minimálna investícia môže výrazne prevyšovať vaše finančné možnosti.

8. Nemusíte byť milionári, začať môžete aj s malými čiastkami v hodnote desiatok eur

Investor nepotrebuje vďaka možnostiam kolektívneho investovania veľký kapitál, aby mohol začať investovať.

9. Minimalizujete riziko

Dochádza k diverzifikácii rizika, keďže podielové fondy investujú do viacerých druhov aktív od väčšieho množstva firiem či emitentov. To všetko pri menších investovaných sumách.

10. Vytvoríte si zdravý návyk tvorby finančnej rezervy

Kľúčom k úspechu je pravidelné investovanie a dodržiavanie investičného horizontu, ktoré investorom umožnia zhodnotiť ich peniaze.

Zistite viac o tom, ako investovať alebo si vyskúšajte investovanie nanečisto.