Správame sa zodpovedne. Čo o nás ale zrejme (ne)viete?

15.10.2020 | Novinky

Pravdepodobne ste už zaznamenali, že sme lídrami v oblasti spoločensky zodpovedného investovania. Pýtate sa, ako sa taký líder pozná? Jednak sme s konceptom spoločensky zodpovedného investovania začali už v roku 1999, kedy zodpovednosť ešte nebola tak rezonujúcou témou, jednak za náš prístup ku spoločensky zodpovednému investovaniu získavame opakovane najvyšší rating A+ od OSN. A nesmieme zabudnúť ani na dlhodobo konzistentnú atraktívnu výkonnosť a integráciu ESG kritérií v rozsahu 71 % aktív pod správou.

Zároveň si uvedomujeme, že záleží na prístupe každého z nás. Vedeli ste, že ...

  • Spoločnosť NN znížila v roku 2019 svoju uhlíkovú stopu vyprodukovanú na zamestnanca o 14 %?

  • Solárne panely inštalované na našej centrále v holandskom Haagu vyprodukovali od januára environmentálny ekvivalent zodpovedajúci množstvu 2 570 vysadených stromov?

  • Spoločnosť NN IP znížila medzi rokmi 2017 a 2019 počet služobných leteckých ciest o 40 %?

  • Počet služobných áut na benzínový a naftový pohon v rámci NN IP sa medzi rokmi 2017 a 2020 znížil o 36 %?

  • Vo spoločnosť NN IP sa priemerná tlač na osobu znížila medzi rokmi 2017 a 2019 o 50 %?