Opäť sme od OSN získali najvyšší rating A+

07.08.2020 | Novinky

Aj tento rok sa nám podarilo obhájiť najvyšší rating A+ za našu stratégiu uplatňovania princípov spoločensky zodpovedného investovania, integráciu ESG faktorov (E - životné prostredie, S - sociálne faktory a G - udržateľné riadenie) a výkon vlastníckych práv v akciových fondoch. Toto hodnotenie jasne reflektuje našu ambíciu stať sa lídrom v oblasti spoločensky zodpovedného investovania.

Získané investičné hodnotenie dokazuje, že sme nielen odhodlaní dôsledne uplatňovať princípy spoločensky zodpovedného investovania, ale tiež že sa nám integrácia týchto princípov darí. ESG kritériá boli ku koncu júna 2020 úspešne integrované už v 71 % aktív pod správou.

Koncept spoločensky zodpovedného investovania považujeme za najlepší spôsob, ako zvýšiť návratnosť investície v pomere k rizikám a zároveň prispieť spoločnosti ako celku. Integrácia ESG faktorov umožňuje podľa nášho názoru odhaliť potenciálnu hodnotu firiem v budúcnosti. Udržateľné NN Fondy preukázali odolnosť počas veľkej finančnej krízy v roku 2008 a prekonali svojich tradičných konkurentov tiež pri koronakríze, čo prisudzujeme prísnemu výberu akcií do portfólií fondov a zameraniu na firmy s udržateľným a perspektívnym obchodným modelom.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, investičný riaditeľ v spoločnosti NN Investment Partners: „Sme hrdí na to, že náš záväzok byť lídrom spoločensky zodpovedného investovania bol opäť potvrdený najvyšším hodnotením od OSN. Dosiahnutím najvyššieho skóre však naša práca nekončí. Naďalej budeme pokračovať v našom úsilí rozšíriť integráciu ESG faktorov do väčšieho podielu našich aktív pod správou, podnietiť pozitívne zmeny v spoločnosti a podporiť spoločensky zodpovedný prístup k investovaniu ako nový štandard.

Význam spoločensky zodpovedného investovania v posledných rokoch celosvetovo rastie. Vytvára priestor pre zachovanie dlhodobých ziskov a podmienok trvalo udržateľného rozvoja pre budúce generácie. Preto sa zodpovedné investovanie oplatí.

5 dôvodov, prečo investovať zodpovedne

  1. Návratnosť investícií sa zvyšuje predovšetkým vďaka dôrazu na udržateľný spôsob riadenia firiem, do ktorých fondy investujú.
  2. Investujete do firiem, ktoré aktívne pristupujú k ochrane životného prostredia a sociálnej udržateľnosti.
  3. Prispievate k boju proti klimatickým zmenám a pomáhate znižovať uhlíkovú stopu.
  4. Podporujete slušný prístup k zamestnancom, dodržiavanie ľudských práv, boj proti detskej práci a diskriminácii.
  5. Dôraz je kladený na dlhodobo udržateľné atraktívne výnosy a návratnosť kapitálu.