Komentár k vývoju NN Fondov v decembri

NN (L) International Slovak Bond (EUR)

 • Hlavné svetové dlhopisové trhy v decembri kompenzovali straty z predchádzajúceho mesiaca.
 • Ukázalo sa, že nový variant koronavírusu je menej nebezpečný, než sa očakávalo a nervozita z trhov postupne zmizla.
 • Slovenská ekonomika naďalej strácala dynamiku, čo sa prejavilo v nepriaznivom vývoji priemyslovej produkcie, maloobchodných tržieb, reálnych miezd a inflácie.
 • Vzhľadom na rastúcu infláciu a jastrabiu rétoriku centrálnych bánk sme v priebehu mesiaca naďalej udržiavali krátku duráciu portfólia.

 

NN (L) International Central European Equity (EUR)

 • Rastúce ceny elektriny dramaticky zvýšili zisky producentov a energetické akcie tak výrazne pomohli stredoeurópskym indexom prekonať väčšinu globálnych trhov.
 • České akcie zakončili december rastom, podporené zvýšením sadzieb ČNB (posilnením kurzu koruny k euru) a záväzkom novej vlády obmedziť verejné výdavky a znížiť verejný deficit.
 • Rast rumunských akcií tiež podporili energetické spoločnosti, ktoré realizovali vysoké zisky. Poľský trh rástol vďaka spotrebiteľskému sektoru.
 • V Maďarsku akciové trhy strácali pre obavy z lokálneho politického vývoja.
 • Fond v decembri prekonal svoj benchmark najmä vďaka vyššiemu zastúpeniu finančného sektoru a utilít a nižšiemu podielu maďarských akcií.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Európske akciové trhy v decembri rástli (MSCI Europe +3,0 %), naopak európske dlhopisy strácali (Bloomberg Barclays Euro Agg. -1,2 %).
 • K pozitívnej výkonnosti fondu prispel hlavne konkrétny výber titulov zameraný na hodnotové akcie, ktoré prekonali rastové, a nižšia durácia portfólia vzhľadom na rast sadzieb.
 • V tomto roku očakávame rast akcií i dlhopisových výnosov, ale aj viac neistoty a výrazné kolísanie cien.
 • Na začiatok tohto roku máme neutrálne nastavenie akciového portfólia, pozitívny náhľad na firemné dlhopisy a udržujeme relatívne nižšiu duráciu.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)

 • Svetové akcie v decembri rástli (MSCI World + 2,9 %), najlepšie zhodnotenie priniesli tituly USA, naopak Japonsko a rozvíjajúce sa trhy zaostávali.
 • Najlepšiu výkonnosť zaznamenali sektory IT, utilít, nehnuteľností a materiálov; silne volatilné prostredie podporovalo defenzívne sektory zdravotníctva a nevyhnutný tovar.
 • Európske dlhopisové trhy stratili -1,2 %, výnosy štátnych dlhopisov USA kolísali, najmä kvôli zmenám politických očakávaní, vysokej inflácii a vývoju pandémie.
 • Fond prekonal svoj benchmark.
 • K pozitívnej výkonnosti prispela naša taktická alokácia aktív, na základe ktorej sme nastavili v portfóliách relatívne vyššie zastúpenie akcií a nižšiu duráciu dlhopisového portfólia. V tomto nastavení udržujeme fond aj pre nadchádzajúce obdobie.
 • Na konci mesiaca bol pomer akciovej a dlhopisovej časti portfólia: 78 % akcií, 21 % dlhopisov a 1 % hotovosť.

 

NN (L) Global Sustainable Equity

 • Svetové akcie v decembri vzrástli o 3,2 % (MSCI World v EUR), čím upevnili výbornú celoročnú výkonnosť nad 31,1 %.
 • Rast trhov podporovali silné firemné výsledky, zlepšujúce sa makroúdaje a optimizmus ohľadom vývoja pandémie.
 • Najviac sa darilo regiónu USA a Európy, hodnotové akcie prekonali akcie rastové a najvýkonnejším sektorom sa stali energie vďaka prudkému rastu cien ropy.
 • Fond mal v decembri síce nižšiu výkonnosť než benchmark, od začiatku roku ho však prekonal o viac než 6 %, čo podporuje dôveru v náš investičný prístup.
 • V priebehu mesiaca sme urobili len málo zmien v portfóliu, realizovali sme zisk predajom akcií spoločnosti Intuit a zainvestovali sme do Intuitive Surgical.

 

NN (L) Global High Dividend (EUR)

 • Globálne akciové trhy v decembri rástli vďaka firemným ziskom, ktoré vcelku predbehli očakávania, a zníženiu obáv z vplyvu nového variantu koronavírusu.
 • Relatívnu výkonnosť fondu podporilo vyššie zastúpenie zdravotníckeho sektora a nižšie zastúpenie spotrebiteľského sektora, k čomu prispela predovšetkým absencia akcií Tesly a Amazonu v portfóliu fondu.  
 • Vyradenie akcií z odvetvia nápojov a tabakových výrobkov obmedzilo relatívne zisky fondu.
 • Na ďalšie obdobie udržiavame vyššie zastúpenie akcií finančných firiem, očakávame atraktívne príležitosti v sektore zdravotníctva a vyhľadávame kvalitné tituly v energetickom sektore. Zároveň udržujeme nižšie zastúpenie odvetví IT.

 

NN (L) Climate & Environment (EUR)

 • Celý rad nových nariadení a legislatívnych návrhov pripravil cestu pre zlepšenie transparentnosti v otázkach udržateľnosti.
 • Odmietnutie zákona prezidenta Bidena o sociálnych a klimatických výdavkoch trhy vnímali veľmi negatívne.
 • K pozitívnej výkonnosti najviac prispeli akcie spoločností z oblasti vodného hospodárstva a čiastočne tiež energetickej transformácie.
 • Do portfólia fondu sme najnovšie pridali akcie spoločnosti Shoals Technologies a predali sme akcie firmy Siemens Gamesa (obe z odvetvia energetickej transformácie).

 

NN (L) Health Care (EUR)

 • Sektor zdravotníctva v decembri zaostal za širším akciovým trhom, predovšetkým pre vplyv vyšších dlhopisových výnosov na diskontovanú hodnotu budúcich výnosov.
 • Ako stabilný, rastový sektor je zdravotníctvo ovplyvnené rastúcimi výnosmi viac než iné odvetvia.
 • Fond z dôvodu výberu konkrétnych titulov na základe oceňovacích metrík neprekonal benchmark, ale priniesol investorom slušnú pozitívnu výkonnosť.
 • Najlepší výsledok v portfóliu zaznamenala naša pozícia v spoločnosti Edwards Life Sicences, naopak nižšie zastúpenie spoločnosti Abbvie výkonnosť fondu znížila.