Joe Biden americkým prezidentom: čo môžeme (ne)očakávať

09.11.2020 | Novinky

• Novozvolený prezident Biden bude usilovať o nové nastavenie spolupráce s Čínou,
  chce byť takisto ústretovejší k Európe

• Biden sa chce zamerať aj na prechod na čisté zdroje energie a zaviazať sa, že
  do roku 2050 zníži USA emisie skleníkových plynov na nulu

• Bidenova politika by mohla posilniť globálny (skôr než výhradne americký) rast

Trump by po svojom znovuzvolení pravdepodobne pokračoval v prístupe "Amerika na prvom mieste", pričom by uprednostňoval domáci dopyt najmä prostredníctvom nižšieho zdanenia a miernejšej regulácie. Naďalej by uplatňoval menej konštruktívnu medzinárodnú politiku, ako je protekcionizmus a cla. Naopak Biden zaujme pravdepodobne konštruktívnejší tón a jeho politika by mohla posilniť globálny (skôr než výhradne americký) rast. Globálny rast je zásadným pozitívnym faktorom aj pre rozvíjajúce sa trhy, pre ktoré je Bidenovo víťazstvo napospol dobrou správou.

Víťazstvo Joe Bidena síce neznamená okamžité vyriešenie pretrvávajúceho napätia medzi USA a Čínou, očakáva sa však, že sa novozvolený prezident zameria na strategický dialóg a nové sféry spolupráce, než že bude pokračovať v rozporuplnej rétorike svojho predchodcu. Nemožno však očakávať, že dôjde k okamžitému zrušeniu ciel uvalených na čínsky tovar, aktuálna obchodná dohoda Phase One teda zostane naďalej v platnosti. Rýchle zrušenie ciel by znamenalo oslabenie pozície USA v ďalších rokovaniach. Tomu sa bude chcieť Biden vyhnúť a zachovať si vyjednávaciu silu. Akékoľvek znižovanie ciel voči Číne preto bude obnášať dlhý a neistý proces.

Trhy očakávajú, že nastupujúca Bidenova administratíva zaujme menej konfrontačný postoj zahraničnej politiky než Trumpova administratíva. Pravdepodobne sa znovu prihlási k Parížskej klimatickej dohode a obnoví členstvo v Svetovej obchodnej organizácii a Svetovej zdravotníckej organizácii. Keďže Demokratická strana odmieta Trumpov prístup uvalenia jednostranných ciel, Svetová obchodná organizácia môže znovu začať fungovať ako fórum pre obchodné spory medzi USA a Čínou. USA sa zrejme vrátia aj k dohode o kontrole iránskeho jadrového programu za predpokladu, že Irán začne znovu plniť všetky podmienky tejto dohody. Ústretovejší by mal byť tiež postoj Bieleho domu k Európskej únii a NATO, členovia sa tak už nemusia báť stiahnutia USA z aliancie.