Investičný riaditeľ NNIP pre časopis Fond Shop: ESG stratégie zostanú nadvýkonné

27.04.2020 | Novinky

Riaditeľ pre investície v spoločnosti NN Investment Partners ČR sa obáva, že dno krízy ešte nenastalo. Priaznivo vníma sociálne zodpovedné investovanie. Na ňom stavia aj nové NN tematické fondy.

Fond Shop sa spýtal Lubomíra Vystavěla, riaditeľa pre investície (Chief Investment Officer) spoločnosti NN Investment Partners ČR na to, ako sa spoločnosti darilo v minulom roku, ako nazerá na súčasnú pandemickú krízu v kontraste s predchádzajúcou finančnou krízou, alebo čo si myslí o sociálne zodpovednom investovaní a jeho investičnej perspektíve do budúcnosti.

Ako hodnotíte obchodné výsledky spoločnosti NN Investment Partners Č.R. za rok 2019? O ktoré vaše podielové fondy mali retailoví investori najväčší záujem?
Rok 2019 bol pre našu spoločnosť úspešným rokom. Vplyvom koronavirové krízy sme už skoro zabudli, aký úspešný bol rok 2019 aj pre investorov. Darilo sa nám dodávať veľmi dobrú výkonnosť ako v našich domácich stratégiách orientovaných na stredoeurópsky región, tak aj v globálnom rámci. Navyše z pohľadu noviniek v produktovej ponuke to bol pre našu spoločnosť jeden z najaktívnejších rokov vôbec. Zdôraznil by som zmenu stratégie našej vlajkovej lode, stredoeurópskeho akciového fondu NN (L) International Central European Equity. V druhej polovici roka sme predstavili nové tematické fondy. Záujem našich retailových klientov sa vo veľkej miere sústredil tiež do našich NN investičných riešení.

Aké výzvy z hľadiska plnenia obchodných a strategických cieľov predstavuje pre spoločnosť NN Investment Partners Č.R. doteraz náročný rok 2020, poznačený globálnou pandemickou krízou vyvolanou šírením koronavírusu? Očakávate významnú zmenu investičných preferencií retailových klientov?
Koronavirová kríza bude veľkou výzvou nielen pre investičné spoločnosti, bude to veľká výzva pre všetkých. Aktuálne trhové ocenenie sa môže investorom zdať atraktívne, ale je potrebné starostlivo sledovať ďalší vývoj. Pozornosť investorov by sa mala upierať najmä na to, aké budú ďalšie kroky centrálnych bánk a aké veľké dotácie schvália jednotlivé vlády. Domnievame sa, že retailový klient sa všeobecne nebude správať inak ako v predchádzajúcich rokoch, ale očakávame o stupeň nižší rizikový apetít.

Súčasnú situáciu porovnávajú niektorí investiční stratégovia a ekonómovia s globálnou finančnou krízou 2008-09, pokiaľ ide o dosiahnuté prepady hlavných akciových indexov a predpokladaný pokles HDP v kľúčových vyspelých aj rozvíjajúcich sa ekonomikách. Domnievate sa, že celkové negatívne následky pandemickej krízy pre globálnu ekonomiku a finančné trhy budú porovnateľné, horšie alebo naopak miernejšie ako v prípade finančnej krízy? Bude sa to líšiť v jednotlivých aspektoch (svetových regiónoch, sektoroch, ratingových stupňoch pri dlhopisoch atď.)?
V súčasnom období čelíme kríze zdravotnej, ekonomickej a finančnej. Centrálne banky a vlády krajín takmer po celom svete podnikli veľmi razantné kroky na odvrátenie finančnej a ekonomickej krízy. Vyzerá to, že trhy sú v tejto chvíli (tj. pred Veľkou nocou) ukľudnené a finančná kríza sa zdá byť zatiaľ zažehnaná. Aspoň nás o tom presviedčajú akciové indexy, kedy napr. S&P 500 od svojho nedávneho dna z 23. marca na úrovni 2 237 bodov posilnil k 8. aprílu o 25 % na 2 750 bodov. Obávam sa ale, že sme dno tejto krízy ešte nevideli. Najmä preto, že zatiaľ máme len málo makroekonomických dát na posúdenie toho, ako hlboká táto ekonomická kríza bude. Očakávania nie sú najlepšie a analytici aj ekonómovia sa predháňajú v poskytnutí čo najlepšej vízie. Takmer všetci však u svojich predpovedí nezabúdajú pripomenúť, že hlavne postup zdravotnej krízy a rozsah zdravotných a ekonomických opatrení vlád a ich efektívnosť budú určovať, aký veľký prepad HDP nás čaká, akú vysokú nezamestnanosť a koľko bankrotov uvidíme. Prvotné úvahy o rýchlom zotavení sú stále častejšie opúšťané a miesto písmena V popisujúceho prudké odrazenie od dna tak častejšie počúvame o U alebo L.
Oproti predchádzajúcej kríze z roku 2008 nie je tentoraz príčinou slabina finančného sektora, ale zdravotné ohrozenie. Finančný sektor by sa v tejto kríze naopak mohol stať veľmi dobrým pomocníkom pre zažehnanie krízy ekonomickej aj pre riešenie krízy zdravotnej. Pri popise dnešnej situácie nemôžeme vynechať ani zmienku o ropnej cenovej vojne, ktorá by za iných okolností mohla pomôcť ekonomickú krízu riešiť. Pravdou však je, že spor o objem ropnej produkcie prišiel v čase, keď bol energetický sektor už tak dosť pod tlakom zvyšujúceho sa ekologického uvedomenia vo svete a tiež v čase obrovského poklesu dopytu spôsobeného obmedzením pohybu tovaru a osôb v súvislosti so zdravotnou krízou. Domnievam sa, že táto kríza by mohla byť výrazne horšia než kríza minulá. Myslím, že postihnuté budú najmä sektory cestovného ruchu, osobnej dopravy a energetiky. Naopak pozitívne vplyvy by mali byť vidieť napríklad v IT a telekomunikáciách.

NN Investment Partners ponúka akciové aj dlhopisové fondy zamerané na región strednej a čiastočne východnej Európy, kde má skupina NN širokú investičnú expertízu. Existujú podľa vás dobré dôvody na to, aby retailový investor prevažoval stredoeurópske trhy v akciovej alebo dlhopisovej zložke portfólia (prostredníctvom vašich fondov)?
Domnievam sa, že aj pre bežného retailového investora je dôležitá diverzifikácia portfólia naprieč triedami aktív aj regiónmi. Najdôležitejším kritériom pre rozhodnutie investovať v našom regióne disproporčne viac by mala byť dôvera v lepšie zhodnotenie investície za menších rizík ako v iných oblastiach sveta. Silným argumentom pre väčšiu váhu regiónu je tiež mena, v ktorej bude investor s najväčšou pravdepodobnosťou chcieť spotrebovávať výnosy z investícií. Ďalšími argumentmi sú lepšia znalosť prostredia a firiem regiónu alebo to, že svojou investíciou investor pomáha financovať podnikanie v „jeho" krajine, čím prispieva k jej hospodárskemu rastu. Pomáha zlacňovať kapitál, zlepšuje zamestnanosť a rozvoj spoločnosti, v ktorej žije. Spoločnosť NN Investment Partners by si mal vybrať práve pre dlhoročnú tradíciu a výbornú znalosť stredoeurópskych trhov, čo je na výsledkoch nami riadených fondov dobre vidieť.

Spoločnosť NN Investment Partners patrí medzi známych priekopníkov sociálne zodpovedného investovania či tzv. ESG kritérií environmentálnej, sociálnej a korporátnej zodpovednosti. Neodsunie ale súčasná pandemická kríza, ktorá sama o sebe vedie k útlmu priemyselnej výroby a z nej plynúcich emisií aj k ekonomickým ťažkostiam mnohých firiem, záujem o túto tému a príslušné fondy na vedľajšiu koľaj?
Aktíva s lepším ESG hodnotením a s predpokladom jeho ďalšieho zlepšenia budú podľa môjho názoru ďalej prekonávať zvyšok trhu. Nedávne výpredaje sa nevyhli ani zeleným dlhopisom (tzv. green bonds), avšak fondy, ktoré sa na tento druh cenných papierov zameriavajú, sa teší neutíchajúcemu záujmu o ďalšie investície aj v tomto rozkolísanom období a zaznamenávajú ďalšie prítok investícií. Tituly, ktoré naši portfólio manažéri a analytici hodnotia z pohľadu ESG pozitívne, by mali aj naďalej prekonávať tie, ktoré dobré hodnotenie nemajú. Vlády mnohých krajín sa rozhodli investovať obrovské sumy na podporu ekonomiky. Bolo by logické, ak by ich regulácia a investície smerovali do rozvoja udržateľných projektov a urýchlili tak zmeny, ktoré už prebiehajú. Budúca kríza môže byť krízou klimatickou. Prečo by investície nemali smerovať radšej udržateľným smerom než do projektov, ktoré situáciu zhoršujú?

Pripravujete tento rok alebo ste nedávno zaviedli nejaké produktové novinky, prípadne zmeny investičných stratégií a poplatkov?
Ako som už spomínal skôr, v minulom roku sme predstavili celý rad noviniek. Budeme sa aj naďalej zameriavať na koncept spoločensky zodpovedného investovania a súvisiacich stratégií. V tomto kontexte by som rád vyzdvihol nové NN tematické fondy, ktoré naša spoločnosť pripravila na konci roka 2019. Tematické fondy dopĺňajú náš tradičný prístup o nový rozmer. Pri definovaní investičnej stratégie využívame faktorov zodpovedného rozvoja OSN ako merateľného parametra. Zameriavame sa na tri témy: ľudia a spoločnosť, životné prostredie a inovácie a udržateľný rozvoj. Veríme, že tento nový prístup obohatí portfólia našich klientov.

Dal by ste investorom v súčasnom turbulentnom prostredí na finančných trhoch nejaké konkrétne rady týkajúce sa investičnej stratégie a taktiky?Disciplína je základ. Je pravdepodobné, že nepremyslenými zmenami môže investor viac stratiť, než na nich zarobiť. Odporúčal by som nepanikáriť a držať sa dlhodobého investičného plánu. Ďalej odporúčam pracovať s kvalitnými a časom preverenými poradcami, ktorí využívajú kvalitných investičných produktov etablovaných firiem. Takéto firmy spoznáte tak, že majú záujem o skutočne dlhodobú spoluprácu a zároveň sú členmi národných asociácií.

Zdroj: Prevzaté z časopisu Fond Shop 8/2020.