I. diel: Investorská dilema: ako ustáť trhové výkyvy

26.10.2020 | Novinky

 

Prečo teraz trhy kolíšu?

Sami si zrejme domyslíte, že tohtoročné vyššie kolísanie trhov je spôsobené pandémiou koronavírusu. Stretli sme sa s tým už na jar. Vlády vyhlasujú najrôznejšie obmedzenia mobility a zhromažďovania, aby zamedzili vysokým prírastkom novo nakazených a vyhli sa tak preťaženiu zdravotníckych zariadení. Podniky a živnostníci musia zatvárať svoje prevádzky, vplyvom výpadku príjmov dochádza k prepúšťaniu zamestnancov alebo dokonca bankrotom. Investorov trápi neistota, pretože nie je jasné, kedy to všetko skončí a ekonomika sa vráti do normálu. Všetku svoju pozornosť tak upínajú k vývoju vakcíny proti koronavírusu.

Nič však nie je také čierne, ako to na prvý pohľad vyzerá. Centrálne banky a vlády sa totiž snažia ekonomiku podporiť bezprecedentnými stimulmi. Centrálne banky znižujú úrokové sadzby alebo deklarujú ich dlhodobú stabilitu a pristupujú k navyšovaniu programov kvantitatívneho uvoľňovania, aby zabezpečili dostatok voľných peňazí na trhu. Vlády kompenzujú náklady na mzdy zamestnancom, aby zamedzili prepúšťaniu. To nám dáva nádej, že v tom investori, domácnosti ani firmy nie sú sami.

Predstavuje kolísavosť trhov pre investorov hrozbu alebo príležitosť?

Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne. Tí, ktorí sa držia svojho investičného horizontu, sa na konci spravidla radujú zo zhodnotenia svojho majetku. Naopak tí, ktorí podľahnú pochybnostiam o svojom rozhodnutí, svojho skorého odkúpenia spätne často ľutujú. Áno, trh môže klesať a môže rásť. Dodržte však svoj pôvodný investičný horizont, teda nevyberajte predčasne. Je to totiž to najlepšie, čo môžete urobiť.

U dynamických investícií je doporučený investičný horizont minimálne 7 rokov, u vyvážených 5 rokov a u konzervatívnych 3 roky. Okrem nášho emočne založeného mozgu totiž funguje aj štatistika a tá je rovnako neúprosná. Mnohí majú ešte v živej pamäti roky 2008-2009, kedy investičným svetom zmietala finančná kríza. Aj napriek tomu sa tí, ktorí dodržali investičné horizonty, radovali zo zisku. Dokonca aj tí „smoliari", ktorí investovali do amerických akcií reprezentovaných indexom S&P 500 na vrchole, teda 1. júla 2007, sa o 10 rokov neskôr pozerali na viac ako 60 % výnos svojej investície.

Neúprosná štatistika tiež hovorí:

  • Čím dlhšie investujeme, tým väčšiu máme pravdepodobnosť, že dosiahneme investičného cieľa.

  • S každou investíciou sú spojené riziká, bezriziková investícia neexistuje.

  • Čím vyšší má investícia očakávaný výnos, tým vyššie so sebou nesie riziko možnej straty a naopak.

Aké sú výhody pravidelného investovania v čase kolísania trhov?

Pravidelné investovanie znamená, že investor pravidelne (spravidla mesačne) investuje stále rovnakú sumu. Pravidelné investovanie slúži ako k budovaniu finančnej rezervy do budúcna, tak ako nástroj pre zníženie investičného rizika. Pravidelným investovaním môžete totiž výkyvy trhov využiť vo svoj prospech - pri poklese nakupujete viac lacnejších podielových listov fondu. Akonáhle sa hodnota podielu vráti späť, zarobíte, pretože máte nakúpených viac podielových listov, než pri jednorazovej investícii. Zároveň znižujete riziko nevhodného načasovania investície. Zistite viac informácií o princípe pravidelného investovania.

Pravidelné investovanie je vhodné pre investorov, ktorí…

  • chcú postupom času nakumulovať zaujímavú sumu

  • nemajú chuť alebo čas každý deň sledovať vývoj trhov

  • chcú s investovaním opatrne začať

  • sa chcú radovať ako z rastu trhov (zhodnotenia investície), tak aj z ich poklesu (príležitosti pre lacnejšie pravidelné nákupy)