Fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable získal najvyššie hodnotenie od agentúry Morningstar

24.06.2020 | Novinky

Zmiešaný fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable získal päťhviezdičkový rating od agentúry Morningstar. Ide o hodnotenie, ktoré dostane len 10 % najlepších fondov v danej kategórii.

Päťhviezdičkový rating dokazuje, že tento zmiešaný fond rešpektujúci zásady spoločensky zodpovedného investovania dosahuje výborné výsledky v krátkom aj dlhom investičnom horizonte. Získané hodnotenie odráža jednak konzistentnosť dosahovaných výsledkov, s ktorou fond v posledných rokoch prekonával svoje referenčné hodnoty vo volatilnom trhovom prostredí, rovnako ako dvadsaťročné skúsenosti našich portfólio manažérov s konceptom spoločensky zodpovedného investovania. Všetky fondy z rodiny Patrimonial sa tak odteraz pýšia najvyšším hodnotením od agentúry Morningstar.

Zmiešané stratégie z rodiny fondov Patrimonial majú za cieľ dosahovať optimálneho pomeru medzi výnosom a rizikom využitím investícií do akcií a dlhopisov, ktorých vzájomný pomer môže portfólio manažér upravovať podľa aktuálneho vývoja na trhoch. Fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable spravuje vyvážené portfólio (50 % akcií, 50 % dlhopisov) so základnou podmienkou, že všetky spoločnosti, do ktorých aktív investuje, musí spĺňať náročné kritéria sociálno-environmentálnej zodpovednosti.