20 rokov zodpovedného investovania v NN Investment Partners, udržateľné fondy sa osvedčili v každej fáze trhového cyklu

30.06.2020 | Novinky
  • Európska aj globálna stratégia prekonáva svoj benchmark na jednoročnom, trojročnom aj päťročnom horizonte

  • Konzistentný nadvýnos dokazuje význam integrácie ESG faktorov (E - životné prostredie, S - sociálne faktory a G - udržateľné riadenie)

  • Fondy ponúkajú atraktívne výnosy pre investorov a zároveň prispievajú blahobytu spoločnosti a zohľadňujú ochranu životného prostredia

Fond NN (L) European Sustainable Equity prekonal na jednoročnom, trojročnom a päťročnom horizonte svoj benchmark MSCI Europe Index (Net) o 15.0, 6.3 a 5.4 percentuálneho bodu v hrubom vyjadrení a NN (L) Global Sustainable Equity predčil MSCI World Index (Net) o 18.6, 6.5 a 3.7 percentuálneho bodu. Oba fondy tak preukázali schopnosť generovať nadvýnos v rôznych trhových podmienkach, čo prisudzujeme nášmu spoločensky zodpovednému prístupu a starostlivému výberu akcií firiem, ktoré sú schopné prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu a generovať zisk v budúcnosti.  

Fondy boli predstavené v čase zavedenia Rozvojových cieľov tisícročia OSN, čo bol jeden z prvých krokov v oblasti celosvetovej spolupráce v boji proti chudobe, hladu, epidémiám, negramotnosti, ničeniu životného prostredia a diskriminácii žien. V priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí nasledovali ďalšie míľniky ako Zásady zodpovedného investovania (PRI), Parížska dohoda a zavedenie 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDG), ktoré prispeli k tomu, že koncept spoločensky zodpovedného investovania sa postupne stal štandardom.

„Vďaka dôrazu na integráciu ESG faktorov sme boli schopní odhaliť potenciálnu hodnotu firiem v budúcnosti. Táto stratégia sa nám osvedčila v každej fáze trhového cyklu. Prísny výber akcií do portfólií fondov a zameranie na firmy s udržateľným a perspektívnym obchodným modelom umožnili odolávať veľkým šokom na trhu. Fondy preukázali odolnosť počas veľkej finančnej krízy v roku 2008 a prekonali svojich tradičných konkurentou tiež pri koronakríze," dodáva Hendrik-Jan Boer, hlavný portfólio manažér udržateľných fondov v NN Investment Partners.

Napriek turbulentnému vývoju sme v priebehu rokov náš investičný prístup príliš nemenili. Dlhodobo hľadáme kvalitné spoločnosti so silnou konkurenčnou výhodou a udržateľným obchodným modelom i spôsobom riadenia. Zameriavame sa na budúci potenciál týchto firiem, kľúčom je nájsť budúcich lídrov odvetvia. V súčasnej dobe vidíme významné príležitosti v oblasti zdravotníctva a transformácie na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Schopnosť firiem ustáť súčasnú koronakrízu závisí na tom, ako sa jednotlivé firmy starajú o svojich zamestnancov a ako sú flexibilné a prispôsobivé novým podmienkam. Veríme, že takéto firmy budú mať dobrú pozíciu, aby čelili výzvam nasledujúcich 20 rokov. Hoci presne nevieme, o aké výzvy sa bude jednať, sme pripravení na budúcnosť vďaka zameraniu sa na odolnosť a udržateľný rast.

Viete, čo si predstaviť pod pojmom spoločensky zodpovedné investovanie? Pozrite sa na naše krátke video.