Marcové webináre

26.02.2021 | Novinky

Chceli by ste mať prehľad o tom, čo sa práve deje na trhoch? Naše marcové webináre vám ponúknu výhľad na vývoj trhov aj NN Fondov. Zameriame sa na tému spoločensky zodpovedného investovania či vývoj trhov v stredoeurópskom regióne.

 

Upozorňujeme, že na webináre je potrebné sa zaregistrovať.

 

Stratégie stredoeurópskeho regiónu

Budúcnosť tematického investovania

Spoločensky zodpovedné investovanie – prínosy a výkonnosti

 

Odporúčame, aby ste si overili u svojho distribútora, či fondy zmieňované v jednotlivých webinároch patria do kategórie fondov, ktoré sú pre vás vhodné.