Kvartálny komentár k vývoju vybraných NN Fondov pre stávajúcich investorov

NN (L) International Central European Equity (EUR)

 • Stredoeurópske akcie počas tretieho štvrťroka výrazne klesali predovšetkým kvôli silnejúcim obavám z recesie, rastúcej inflácii, vysokým úrokovým sadzbám a očakávanému prepadu firemných ziskov.
 • Najväčšie straty v regióne zaznamenali banky a energetické spoločnosti kvôli diskusiám ohľadom zdanenia neočakávaných ziskov.
 • Rumunské akcie v septembri silne prepadli vplyvom globálnych obáv z recesie, aj napriek tomu si však tento trh zachováva najlepšiu výkonnosť v regióne.
 • Výkonnosť fondu bola v závere štvrťroka negatívne ovplyvnená relatívne vyšším zastúpením energetických spoločností a vyššou expozíciou na rumunské akcie.
 • Napriek vládnym opatreniam zachovávame relatívne pozitívny postoj k energetickému sektoru – menovite k výrobcom energie a integrovaným ropným spoločnostiam.
 • V portfóliu fondu udržujeme defenzívnu taktickú alokáciu a vyšší podiel hotovosti ako obvykle.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Tretí štvrťrok bol veľmi volatilný a zvyšovanie úrokových sadzieb v jeho závere nepriaznivo ovplyvnilo vývoj kapitálových trhov.
 • Európske akciové trhy (MSCI Europe) stratili 4,1 % a európsky dlhopisový index Bloomberg Barclays Euro Aggregate sa prepadol o 4,6 %.
 • Fond v tomto štvrťroku zaznamenal stratu, ale vďaka svojej taktickej alokácii aktív s nižším podielom akcií a nižšou duráciou dlhopisovej časti portfólia prekonal benchmark.
 • Na konci štvrťroka majetok fondu obsahoval 44 % akcií a 56 % dlhopisov a hotovosti.
 • Vzhľadom na aktuálny vývoj trhov zostávame obozretní a udržujeme relatívne nižšie zastúpenie akcií a nižšiu duráciu.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)

 • Na konci štvrťroka držal fond 33 % dlhopisových a 67 % akciových investícií.
 • Index svetových akcií MSCI World v treťom štvrťroku stratil 0,6 %, letné oživenie na trhoch čoskoro skončilo kvôli jastrabe politike centrálnych bánk a silnej volatilite sadzieb, ktoré úplne vymazali predchádzajúce dva ziskové mesiace.
 • Európsky dlhopisový index Bloomberg Barclays Euro Aggregate v rovnakom období stratil 4,6 % kvôli trvalému rastu výnosov globálnych dlhopisov ťahanému vysokou infláciou a menovou politikou.
 • Fond vďaka relatívne nižšej durácii a nižšiemu podielu akcií prekonal benchmark.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR) 

 • V prvej polovici tretieho štvrťroka prebiehala na akciových trhoch „medvedia rallye“, ktorú odštartovali nad očakávania dobré zisky firiem a správanie investorov.
 • Záver štvrťroka bol však v znamení zvyšovania úrokových sadzieb, čo malo na vývoj svetových akciových trhov nepriaznivý vplyv a takmer vymazalo predošlé zisky.
 • Najviac sa darilo spotrebiteľskému a energetickému sektoru, najväčšie straty zaznamenali komunikačné služby.
 • Fond na začiatku štvrťroka rástol, okrem iného vďaka výbornému zhodnoteniu akcií SolarEdge.
 • V septembri a auguste však nastal pokles v súlade s nepriaznivým vývojom trhov, umocnený stratami niektorých významných titulov v portfóliu (Bakkafrost a Adobe).
 • Predali sme akcie spoločností Comcast Corp a Intesa Sanpaolo a zvýšili naše pozície v spoločnostiach Eversource Energy a Apple.

 

NN (L) Global High Dividend (EUR)

 • Americké akciové trhy utrpeli v treťom štvrťroku ďalšie straty, relatívne lepšie sa darilo rastovým stratégiám a akciám s malou kapitalizáciou (small caps).
 • Na výkonnosť fondu mal negatívny vplyv predovšetkým konkrétny výber akcií zo sektora spotrebného tovaru a IT.
 • Kvôli rozhodnutiu neinvestovať do akcií Tesla, Amazon a Apple sme prišli o dodatočný výnos.
 • Pozitívne k výkonnosti fondu prispeli naše investície v sektore zdravotníctva, predovšetkým v oblasti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a súvisiacich služieb.
 • Do ďalšieho obdobia máme v portfóliu vyššie zastúpenie finančného sektora, vyberáme však konzervatívnejšie tituly.
 • V sektore zdravotníctva vidíme dlhodobé príležitosti a vyhľadávame kvalitné spoločnosti s atraktívnym ocenením.

 

NN (L) Climate & Environment (EUR)

 • Senát USA schválil zákon o znižovaní inflácie (Inflation Reduction Act), ktorý okrem iného obsahuje tzv. klimatický investičný balíček.
 • Európska komisia oznámila, že bude investovať vyše 1,8 miliardy eur do 17 rozsiahlych projektov v oblasti čistých technológií.
 • Povzbudivé zistenie priniesol výskum britskej poisťovne YuLife. Trom štvrtinám mileniálov by nevadilo pracovať za nižšiu mzdu, ak by boli zamestnaní vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu.
 • Fond zakončil štvrťrok s pozitívnym zhodnotením, najviac sa darilo titulom v oblasti energetickej premeny (Shoals Technologies a Trane Technologies).
 • Využili sme pokles hodnoty a pridali sme do portfólia akcie spoločností Schneider Electric, Tomra Systems, Kingspan, Halma a Atlas Copco.

 

NN (L) Health Care (EUR)

 • Júl a august bol pre zdravotnícky sektor skôr nepriaznivý, viac sa darilo cyklickým a rastovým sektorom.
 • V septembri sa ale trhy vrátili späť k tzv. „risk-off“ módu, čo malo na odvetvie pozitívny vplyv.
 • Veľmi dobre sa darilo biotechnologickým spoločnostiam, najmä Biogen zaznamenal výrazný rast vďaka pozitívnemu vývoju lieku proti Alzheimerovej chorobe.
 • Nepriaznivý vývoj naopak zaznamenali odvetvie lekárskych technológií a farmácie.
 • Fond v treťom štvrťroku prekonal svoj benchmark, k výkonnosti prispelo predovšetkým kvalitne poskladané portfólio s využitím princípov ESG.
 • Pozitívny vplyv na výkonnosť fondu mali spoločnosti Cardinal Health, Cigna a vyššie spomínaný Biogen.