Komentáre k vývoju NN Fondov v auguste

24.09.2021 | iMesačník

Vývoj akciových trhov vo svete

Komentár k vývoju NN Fondov

NN (L) International Slovak Bond (EUR)

 • Dlhopisové trhy korigovali júlové zisky a výnosy dlhopisov rástli.
 • Slovensko vykázalo opäť silné makroekonomické ukazovatele, ktoré pretrvávajú na relatívne vysokých úrovniach.
 • V priebehu mesiaca sme znižovali duráciu portfólia.
 • Realizovali sme zisky z rumunských štátnych dlhopisov a zvýšili pozíciu pri krátkodobých a strednodobých firemných dlhopisoch.

 

NN (L) International Central European Equity (EUR)

 • August bol vďaka pokračujúcemu ekonomickému oživeniu a inflácii ďalšie priaznivý mesiac pre stredoeurópske kapitálové trhy.
 • Darilo sa najmä finančnému sektoru (bankovníctvo) a spotrebiteľskému sektoru, ktorý profitoval zo silnej spotreby a rastúcich cien.
 • Fond prekonal benchmark vďaka vyššiemu zastúpeniu sektora financií a utilít a nižšiemu zastúpeniu akcií z oblasti IT (sektor počítačových hier).

 

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)

 • V auguste sme boli svedkami veľmi dobrej výkonnosti takmer všetkých tried rizikových aktív okrem komodít.
 • Fond zhodnotil vďaka rizikovej zložke portfólia (akcie), ktorá vyvážila straty konzervatívnej zložky.
 • Znížili sme duráciu dlhopisov v portfóliu na 3,3 roka, podiel rizikových aktív sa v portfóliu takmer nezmenil (35 %, z toho akcie 26 %).
 • Znížili sme podiel európskych akcií a akcií rozvíjajúcich sa trhov, navýšili sme podiel USA.
 • Vypredali sme pozície v rope (WTI) a medi.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Darilo sa akciám, ktoré rástli siedmy mesiac v rade.
 • Pozitívne zhodnotenie zaznamenali tiež rizikové dlhopisy, štátne dlhopisy naopak strácali.
 • Európsky akciový index MSCI Europe zhodnotil o 2,0 %, zatiaľ čo európsky dlhopisový index Bloomberg Barclays Euro Aggregate stratil 0,5 %.
 • Fond prekonal svoj benchmark.
 • V portfóliu fondu nedošlo k veľkým zmenám, naďalej preferujeme akcie a firemné dlhopisy a udržujeme nižšiu duráciu oproti benchmarku.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)

 • Zisková sezóna bola veľmi silná, ale makro dáta sa blížila vrcholu a ekonomické prekvapenia bola negatívna.
 • Globálne akciové trhy vzrástli o 3,0 % (MSCI World v EUR) a európske dlhopisové trhy stratili takmer 0,5 % (Bloomberg Barclays Euro Aggregate).
 • Fond vďaka taktickej alokácii aktív "zhora-nadol" s vyšším podielom akcií a nižšej durácii prekonal svoj benchmark.
 • Naďalej udržiavame miernu preferenciu pre akcie.
 • V portfóliu fondu bolo ku koncu mesiaca 80 % akciových a 20 % dlhopisových investícií.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)

 • Akciám na všetkých svetových trhoch sa darilo najmä vďaka výborným firemným výsledkom a priaznivému vývoju fiškálnej a menovej politiky v USA.
 • Najlepšie výkonnosti dosiahli technológie, komunikačné služby a financie.
 • Fond prekonal svoj benchmark, k čomu prispel predovšetkým konkrétny výber akciových titulov.
 • Portfólio sme mierne upravili z hľadiska poskytovateľov dát - znížili sme zastúpenie Moody´s a zvýšili zastúpenie S&P Global.

 

Výkonnosti vybraných NN Fondov

mesačné údaje za obdobie od 31.7. do 31.8.2021

Nechajte si zasielať iMesačníky pravidelne!

Na základe tejto registrácie Vám budeme zasielať náš pravidelný newsletter NN iMesačník. Pokiaľ si ho nebudete ďalej priať zasielať, kliknite v doručenom e-mailu na odhlásenie zo zoznamu.

Ďalej by sme Vás chceli upozorniť, že na základe nášho oprávneného záujmu vyplývajúceho z Vašej registrácie Vám môžeme na uvedenú e-mailovú adresu zasielať obchodné oznámenia týkajúce sa produktov či služieb našej spoločnosti.

Ak nebudete chcieť tieto oznámenia ďalej dostávať, kliknite v doručenom e-mailu na odhlásenie zo zoznamu.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s Vašou registráciou na odber NN iMesačníka nájdete pod týmto odkazom.