Komentáre k trhom

Návrat konjunktúry do ekonomík strednej a východnej Európy sa javí ako nesporný fakt. Silný rast HDP, prebytok bilancie štátneho rozpočtu či rekordne nízka nezamestnanosť – pre niekoho možno len nehmatateľné č…
Centristický politik Emmanuel Macron bol zvolený za nového prezidenta Francúzska. Svoju pravicovú súperku Marine Le Pen porazil s pohodlným náskokom 32 percentných bodov. Macronovo víťazstvo sa očakávalo, napriek tomu v…
Výsledky prvého kola prezidentských volieb vo Francúzsku potvrdzujú náš základný scenár. V tejto chvíli sa zdá pravdepodobné, že budúcim francúzskym prezidentom bude Emmanuel Macron. Keby sa n…
Voľ by v Holandsku – prvá prekážka obdobia volieb v krajinách EÚ prekonaná Aj ke ď z hľadiska sentimentu voči EÚ je priaznivé, že holandská Strana pre slobodu (PV V) nevyhrala tak, ako nazna č ovali prieskumy pred nieko ľkými…
Vývoj globálneho hospodárstva je priaznivý. Ekonomické údaje zostávajú silné a podporujú tak vývoj finančných trhov – globálna ekonomika je najsilnejšia od roku 2007 a miera rastu je Najvy&scaron…
Je dnešný svet viac neistý, ako býval skôr? Mení sa rýchlejšie? Majú prebiehajúce zmeny za následok to, že sa budúcnosť našich detí zdá horšia, ako tá naša? Alebo jednoducho…