Komentáre k trhom

Americká centrálna banka FED upravila svoj výhľad v prekvapivo holubičom, teda pre trhy pozitívnom duchu. Obavy z prehriatia americkej ekonomiky ustúpili a FED je pripravený dokonca zakročiť pri prípadnom riziku poklesu ekonomiky i trhov. Vďaka tejto…
Britská vláda v stredu úspešne prečkala hlasovanie o vyslovení nedôvery. Ďalší postup nie je známy, s najväčšou pravdepodobnosťou bude vláda musieť požiadať o odklad brexitu. Výnosy britských dlhopisov by…
V závere roka 2018 sme mohli pozorovať vyššiu mieru kolísania akciových trhov. Rad akciových indexov sa z vrcholu prepadla o 20 %, čo býva zvyčajne považované za začiatok medvedieho trhu. Ako by sa mali zachovať drobní investori,…
Európska únia zaviedla nové štandardy testovania emisií, čo negatívne ovplyvnilo výrobcov áut aj ich dodávateľov. V Číne sa okrem toho znížil objem predaja áut. Trh však už takmer absorboval vplyv nový…
Hoci sa Európska únia mala posledný októbrový týždeň dohodnúť s Veľkou Britániou na prechodnom období, ktoré by umožnilo bezproblémový odchod Británie z Únie, nestalo sa tak. Bolo jasné, že…
Ekonomické problémy Turecka a rastúce napätie medzi ním a Spojenými štátmi viedli u svetových investorov k poklesu dôvery v aktíva rozvíjajúcich sa trhov. Tím NN Investment Partners špecializuj…
Krátkodobé ukazovatele reflektujúce vývoj svetovej ekonomiky sú pozitívne. Výdavky spotrebiteľov rastú rovnako ako investičné výdavky firiem, ktoré sú pod porované rastúcimi ziskami i vysokou dô…
Taliansko sa zatiaľ dokázalo vyhnúť predčasným voľbám, avšak tamojšia politická dráma spustila výrazný výpredaj talianskych aktív na trhoch. Táto kríza a následná reakcia finančný…
Tento rok sa od toho minulého začína dosť líšiť. Zatiaľ čo rok 2017 bol plný pozitívnych prekvapení a dobrých správ týkajúcich sa vývoja ekonomiky aj politiky, teraz investori čelia väčšej neistote a…
Obnovený rast domáceho dopytu na rozvíjajúcich sa trhoch je až na Čínu naďalej pozitívny. Okrem toho je stále podporovaný uvoľnenou menovou politikou. Mohlo by sa zdať, že prichádzajú ťažké časy pre rozvíjajú…
Stredoeurópske ekonomiky sa už od roku 2008 postupne dostávali z finančnej krízy. V období pomalého rastu nám pomáhal fungujúci export, úsporné opatrenia na strane štátu, nízke úroky a umelo oslaben…
Dve najdôležitejšie európske politické udalosti v poslednom čase sa o žiadne nepríjemné prekvapenie nepostarali. Očakávame, že zdrojom výkyvov a obáv na trhoch v roku 2018 sa môže stáť skôr politika USA.
Akciové trhy neboli svedkami výraznejšej korekcie od začiatku roku 2016 a na našich monitoroch v posledných mesiacoch blikali varovné kontrolky v podobe prehnaného optimizmu investorov. Korekcia z prvého februárového tý…
Tento rok začal rovnako, ako skončil ten predchádzajúci. Vďaka neustále sa zlepšujúcim ekonomickým údajom a pozitívnej nálade investorov sa darilo rizikovým aktívam. Z behaviorálneho pohľadu sa však objavilo…
Vývoj akciového trhu v roku 2018 vidíme pozitívne, a to najmä vďaka priaznivému makroekonomickému prostrediu a dvojcifernému rastu výnosov na celom svete. Medzi akciovými trhmi preferujeme Japonsko.
Dianie na politickej scéne môže mať významný dopad na trhy a ekonomiku po celom svete. V súčasnosti investori čelia pomerne veľkému množstvu zásadných udalostí v tejto oblasti, ktoré môžu mať potenciálne vý…
Niekoľko posledných týždňov sa kapitálové trhy v rozvíjajúcich sa ekonomikách museli vyrovnať so zmenou v súvislosti s očakávaním ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb zo strany FEDu. Akciové i…
Svetová ekonomika sa v uplynulých mesiacoch vyvíjala priaznivo. Inflácia bola aj naďalej nízka, i keď sme na trhoch práce mohli pozorovať isté oživenie, čo v minulosti viedlo k rastu miezd a tým teda sprostredkovane aj k rastu inflácie.…
Začiatkom augusta sa ČNB rozhodla zvýšiť úrokové sadzby o 0,20 % na súčasných 0,25 %. K zvýšeniu úrokových sadzieb tak došlo prvýkrát od roku 2008. Po opustení kurzového záväzku je…
Akciové trhy zostávajú atraktívne vďaka pozitívnemu vývoju makroekonomických ukazovateľov a dynamike rastu ziskov. Vynikajú najmä akcie európskych spoločností, ktoré vykazujú najvyšší rast…