Komentáre k trhom

November bol volatilný a plný udalostí, ktoré podrobili skúškam pozitívny trhový sentiment, ktorý v poslednom čase prevládal. Rizikové aktíva vykázali záporné mesačné výnosy. Infl…
Vývoj akciových trhov vo svete       Komentár k vývoju NN Fondov   NN (L) International Slovak Bond (EUR Prostredie na dlhopisových trhoch zostalo nepriaznivé. Globálne výnosy rástli okrem dlhopisov s …
V nadchádzajúcich rokoch budú investičnému svetu dominovať tri témy. Budú určovať takisto obrysy trhového výhľadu na budúci rok, takže ich pochopenie je zásadné pre rozhodovanie o investíciách v nasleduj…
Trhový výhľad pre nadchádzajúci rok svojimi rozhodnutiami výrazne ovplyvnia tak voliči, ako aj politici. Medzi dominantné témy bude patriť úloha centrálnych bánk a prechod k udržateľnosti. Naše scenáre pre rok 2022…
Vývoj akciových trhov vo svete       Komentár k vývoju NN Fondov   NN (L) International Slovak Bond (EUR) Obavy z rastu inflácie a náznaky sprísňovania menovej politiky tlačili na rast výnosov takmer na v…
Trhy boli v posledných týždňoch pesimistickejšie, pokiaľ ide o výhľad rizikových aktív. Investori totiž spracúvali viacero tém, ktoré sa dostávali do titulkov správ. Patrila medzi ne neistota okolo Evergrande,…
Vďaka všeobecnému optimizmu z ústupu pandémie a vysokej účinnosti vakcín sa globálne i stredoeurópske akciové trhy tešili silnému rastu. Darilo sa najmä finančnému a spotrebiteľskému sektoru.…
Už sme si zvykli, že s koronavírusom musíme ešte nejaký čas počítať. A zvykli si aj trhy. Po vypuknutí prvej vlny pandémie sme sa stali svedkami bezprecedentnej podpory vlád a centrálnych bánk, ktorá mala zá…
Rizikové aktíva sa v uplynulom týždni dostali pod mierny tlak najmä kvôli dlhovej kríze Evergrande, ktorá predstavuje riziko pre čínsky rast a ďalej zvyšuje neistotu, ktorá panuje, čo sa týka globálneho rastu. Rolu…
Finančné trhy sa navzdory určitej nervozite investorov pomerne dobre vyrovnali s výsledkami posledných zasadnutí európskej (ECB) a americkej centrálnej banky (Fed). To, ako sa obe hlavné centrálne banky posunú vpred s normalizá…
Vývoj akciových trhov vo svete Komentár k vývoju NN Fondov NN (L) International Slovak Bond (EUR) Dlhopisové trhy korigovali júlové zisky a výnosy dlhopisov rástli. Slovensko vykázalo opäť silné makroekonomick…
Investori, ktorí premýšľajú nad Čínou z hľadiska ESG (E – životné prostredie, S – sociálne faktory a G – udržateľné riadenie), sa musia vyrovnať so značnými rozpormi. Čína v posledných…
Vývoj akciových trhov vo svete   Komentár k vývoju NN Fondov NN (L) International Slovak Bond (EUR) Štátnym dlhopisom sa v júli darilo vďaka: pokračujúcej protiinflačnej rétorike centrálnych bánk, …
Na začiatku augusta finančné trhy ponúkli investorom veľa možností na zamyslenie. Júlová správa o zamestnanosti v USA prekonala očakávania a spustila výpredaj amerických dlhopisov. Prebiehajúca pandémia však naďalej…
Pre väčšinu tried aktív bol druhý štvrťrok silný. Akcie, nehnuteľnosti, a najmä komoditné trhy významne rástli. Rizikovejšie aktíva prekonali bezpečné vládne dlhopisy. Hospodárskemu oživeniu v …
V priebehu druhého štvrťroka sa opäť ukázalo, aké ťažké je predpovedať krátkodobý aj strednodobý vývoj ekonomiky. Už pred znovuotvorením ekonomík sa očakávalo, že zadržovaný dopyt, nadmerné …
  Stedoeurópske dlhopisy Ako na rastúcu infláciu reagujú centrálne banky Česká národná banka (ČNB) zvýšila na svojom júnovom zasadnutí úrokové sadzby, keďže očakáva vyššiu…
Vývoj akciových trhov vo svete Komentár k vývoju NN Fondov NN (L) International Slovak Bond (EUR) Slovenská výnosová krivka sa posunula mierne nadol, ale pomalšie ako nemecká. Centrálne banky na celom svete pokračovali vo…
Výhľad na druhú polovicu roka 2021 do značnej miery podmieňuje otázka, ako sa Fed a trhy vyrovnajú s vysokou infláciou v USA. Naše tri scenáre zostávajú v platnosti. Základný scenár popisuje najpravdepodobnej&scaron…
Z inflácie sa stalo téma číslo jedna. Investori a ekonómi diskutujú najmä o tom, či bude rastúca inflácia dočasným alebo trvalým javom. Čo presne ale trhy započítavajú do cien aktív? Pre odpoveď sa obraciame k…