Komentáre k trhom

Hodnotové akcie v posledných mesiacoch jednoznačne prekonávajú akcie rastové. Hlavnou príčinou je viac jastrabí rétorika centrálnych bánk. Ide iba o krátkodobú záležitosť, alebo vstupujeme do  dlhoročn…
Hlavným dôvodom, prečo sa rizikové aktíva od začiatku roka stretávajú s problémami a globálne akcie poklesli približne o 6 %, bol jastrabí obrat Fedu. Teraz začala pripravovať trhy na rýchlejšie ukončovanie svojich…
Portfólio manažér Igor Müller sa na januárovom Investičnom fóre zamýšľal nad aktuálnymi investičnými príležitosťami v stredoeurópskom regióne. Na pozitívny vývoj stredoeurópskych fondov budú…
Na začiatku pandémie sa ročný rast HDP v regióne strednej a východnej Európy, teda v ČR, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku, vyvíjal podobne. Rôzne problémy v rôznych krajinách ale spôsobili, že teraz je medzi…
Portfólio manažér Jan Kvapil sa na januárovom Investičnom fóre zamýšľal nad troma hlavnými vedľajšími účinkami fiškálnych a monetárnych stimulov, ktoré v súčasnosti vytvárajú…
Začiatok roka nebol pre investorov príliš optimistický. Výpredaje na akciových trhoch v uplynulých dňoch neprekvapili ani tak príčinou, ako skôr silou a rýchlosťou, s akou prišli. Kde teda hľadať príčinu aktu…
Posledný štvrťrok minulého roka rozhodne nebol nudný. Akcie a nehnuteľnosti ho zakončili prudkým rastom. Výnosy štátnych dlhopisov zaznamenali určitú volatilitu, ale na konci štvrťroku boli na podobných hodnotách…
Vývoj akciových trhov vo svete     Komentár k vývoju NN Fondov   NN (L) International Slovak Bond (EUR) Nálada na hlavných svetových dlhopisových trhoch bola v novembri všeobecne priaznivá. Vý…
November bol volatilný a plný udalostí, ktoré podrobili skúškam pozitívny trhový sentiment, ktorý v poslednom čase prevládal. Rizikové aktíva vykázali záporné mesačné výnosy. Infl…
Vývoj akciových trhov vo svete       Komentár k vývoju NN Fondov   NN (L) International Slovak Bond (EUR Prostredie na dlhopisových trhoch zostalo nepriaznivé. Globálne výnosy rástli okrem dlhopisov s …
V nadchádzajúcich rokoch budú investičnému svetu dominovať tri témy. Budú určovať takisto obrysy trhového výhľadu na budúci rok, takže ich pochopenie je zásadné pre rozhodovanie o investíciách v nasleduj…
Trhový výhľad pre nadchádzajúci rok svojimi rozhodnutiami výrazne ovplyvnia tak voliči, ako aj politici. Medzi dominantné témy bude patriť úloha centrálnych bánk a prechod k udržateľnosti. Naše scenáre pre rok 2022…
Vývoj akciových trhov vo svete       Komentár k vývoju NN Fondov   NN (L) International Slovak Bond (EUR) Obavy z rastu inflácie a náznaky sprísňovania menovej politiky tlačili na rast výnosov takmer na v…
Trhy boli v posledných týždňoch pesimistickejšie, pokiaľ ide o výhľad rizikových aktív. Investori totiž spracúvali viacero tém, ktoré sa dostávali do titulkov správ. Patrila medzi ne neistota okolo Evergrande,…
Vďaka všeobecnému optimizmu z ústupu pandémie a vysokej účinnosti vakcín sa globálne i stredoeurópske akciové trhy tešili silnému rastu. Darilo sa najmä finančnému a spotrebiteľskému sektoru.…
Už sme si zvykli, že s koronavírusom musíme ešte nejaký čas počítať. A zvykli si aj trhy. Po vypuknutí prvej vlny pandémie sme sa stali svedkami bezprecedentnej podpory vlád a centrálnych bánk, ktorá mala zá…
Rizikové aktíva sa v uplynulom týždni dostali pod mierny tlak najmä kvôli dlhovej kríze Evergrande, ktorá predstavuje riziko pre čínsky rast a ďalej zvyšuje neistotu, ktorá panuje, čo sa týka globálneho rastu. Rolu…
Finančné trhy sa navzdory určitej nervozite investorov pomerne dobre vyrovnali s výsledkami posledných zasadnutí európskej (ECB) a americkej centrálnej banky (Fed). To, ako sa obe hlavné centrálne banky posunú vpred s normalizá…
Vývoj akciových trhov vo svete Komentár k vývoju NN Fondov NN (L) International Slovak Bond (EUR) Dlhopisové trhy korigovali júlové zisky a výnosy dlhopisov rástli. Slovensko vykázalo opäť silné makroekonomick…
Investori, ktorí premýšľajú nad Čínou z hľadiska ESG (E – životné prostredie, S – sociálne faktory a G – udržateľné riadenie), sa musia vyrovnať so značnými rozpormi. Čína v posledných…