Ukrajinská kríza eskaluje: čo to bude znamenať pre trhy?

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal 21. februára dekrét, ktorým uznal nezávislosť separatistických republík Doneck a Luhansk. Ruské jednotky mieria na obe územia ako „mierové sily“. Rusko porušilo minské dohody a eskaluje ukrajinskú krízu. Čo to bude znamenať pre trhy?

V súvislosti s posledným vývojom na Ukrajine vyvstávajú tri kľúčové otázky.

  • Uzná Rusko nezávislosť celej Doneckej oblasti, keď separatisti kontrolujú iba jej tretinu?
  • Ako bude ukrajinská armáda reagovať na ruské jednotky v Donecku a Luhansku?
  • Aké sankcie prijmú USA a Európa?

Najpravdepodobnejší je relatívne umiernený scenár, podľa ktorého ruské jednotky zostanú len na území kontrolovanom separatistami a prípadné vojenské strety budú minimálne. V tomto základnom scenári prijmú USA a Európa len obmedzené sankcie, napríklad reštrikcie voči ruským činiteľom.

Podľa ďalšieho realistického scenára budú ruské jednotky postupovať do častí Doneckej oblasti, ktoré nie sú v držbe separatistov, a stretnú sa s ukrajinskou armádou. Spojené štáty na to zareagujú rozsiahlymi ekonomickými sankciami a potenciálne vylúčením Ruska z platobného systému Swift. Keby sa Rusko rozhodlo postupovať až na Kyjev, sankcie sa zrejme budú týkať aj energetického sektora.

Reakcie trhov boli zatiaľ racionálne. Najviac boli zasiahnuté ruské akcie, pri ktorých bolo ocenené riziko sankcií. Ak ruské jednotky zostanú v separatistických regiónoch, reakcie trhov pravdepodobne zostanú nevýrazné.

Za predpokladu, že sa prípadný konflikt obmedzí na východné provincie Ukrajiny, reakciou trhov bude útek do bezpečia, ktorý spôsobí nižšie výnosy nemeckých a možno aj amerických štátnych dlhopisov. To je v súlade s tým, čo sme videli v posledných dňoch.

Ak bude Rusko pokračovať v ofenzíve, prvotnou reakciou budú najskôr výrazné korekcie rizikových aktív. Najviac budú zasiahnuté energetické a komoditné sektory. Prísnejšie sankcie proti Rusku zvýšia tlak na ruské dlhopisy a menu. Zvýši sa averzia k riziku, ruské aj ukrajinské aktíva sa dostanú pod tlak a bude hroziť riziko nákazy aktív ďalších rozvíjajúcich sa trhov.

Európske akcie majú tendenciu prehnane reagovať na geopolitické napätie a v prípade ruského vpádu na Ukrajinu pravdepodobne dôjde k ich výraznému výpredaji. Ak však situácia nebude ďalej eskalovať, akciové trhy sa zase posunú vyššie a cyklické akcie by mali vďaka solídnemu rastu a rastúcim sadzbám opäť začať dosahovať lepšie výsledky.

Trh je pod tlakom aj preto, že Rusko predstavuje približne 10 % svetovej produkcie ropy, 40 % európskeho plynu a je kľúčovým hráčom v oblasti dusíka, paládia, niklu a uhličitanu draselného. Energetické a komoditné firmy budú považované za bezpečné prístavy a mali by profitovať z rastu cien.

Z makroekonomického hľadiska väčší konflikt pravdepodobne povedie k ďalšiemu nárastu inflácie a potenciálne k slabšiemu rastu v Európe v nasledujúcich štvrťrokoch. Centrálne banky budú čeliť ešte náročnejšiemu balansovaniu medzi bojom s infláciou a podporou ekonomiky.

Pre investorov nie je vhodný čas ani na riskovanie, ani na paniku. Ďalší priebeh tohto konfliktu je veľmi neistý a treba ho starostlivo sledovať.