Trhový výhľad: Situácia sa zrejme zhorší, než sa začne zlepšovať

Konflikt na Ukrajine má zreteľný a trvalý vplyv na svetovú ekonomiku. Inflácia sa dostala na úrovne nevídanej desiatky rokov, čo donútilo centrálne banky zvyšovať sadzby, a to spomaľuje hospodársky rast. Tieto zmeny sú natoľko významné, že si zaslúžia nový súbor scenárov, ktoré popisujú, akými cestami sa trh môže uberať v nasledujúcich rokoch. Sú usporiadané okolo troch kľúčových neznámych, ktorými sú odolnosť ekonomického rastu, nákladová inflácia a nervozita centrálnych bánk.

 

Základný scenár: Turbulentné pristátie

Kľúčovým predpokladom základného scenára je, že inflácia v USA a Európe už dosiahla, alebo v treťom štvrťroku dosiahne svoj vrchol a v roku 2023 sa bude postupne normalizovať.

Kvôli pretrvávajúcim inflačným tlakom budú tento rok centrálne banky pokračovať vo zvyšovaní sadzieb. Očakávame, že na konci roka dosiahnu sadzby Fedu úroveň 3,50 % a sadzby ECB 0,75 %. Americká ekonomika výrazne spomalí, ale vyhne sa recesii. Európsku ekonomiku podľa nášho názoru čaká v druhej polovici roka mierna recesia.

Základný scenár charakterizuje spomalenie ekonomík, po ktorom nasleduje slabé oživenie, vysoká inflácia, ktorá sa pomaly normalizuje, a zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré by mohli dosiahnuť vrchol počas jedného roka. Tento scenár sme pomenovali Turbulentné pristátie, pretože v ňom nedôjde k „tvrdej“ recesii a pretože označenie „hladké pristátie“ nevystihuje všetky výkyvy, tlaky a neistoty na trhoch.

Trhy budú po zvyšok roka čeliť rastovým a inflačným rizikám. To znamená nižšie ocenenie akcií a širšie spready. Signálom pre prípadný bod obratu bude okamih, kedy centrálne banky prestanú zvyšovať sadzby a ekonomické údaje prestanú mať klesajúcu tendenciu. Takýto bod obratu prirodzene ponúkne atraktívne ocenenie na akciových aj dlhopisových trhoch.

 

Alternatívny scenár Bez pristátia: štrukturálne vysoká inflácia

Na nastolenie štrukturálne vyššej inflácie by bolo potrebné sledu niekoľkých inflačných šokov, ktoré by vytvorili ohľadne inflácie trvalú neistotu. Centrálni bankári by museli stratiť dôveryhodnosť, pokiaľ ide o ich odhodlanie bojovať s infláciou. A konečne, musela by sa objaviť mzdovo-cenová špirála.

Aj keď očakávame, že mzdy v tomto roku porastú nadpriemerne, nemáme zatiaľ dôkazy o trvalom zrýchlení rastu miezd. Aj dlhodobé inflačné očakávania sú zatiaľ dobre ukotvené. Ak by sa však tento scenár naplnil, rast ekonomík vyspelých krajín by spomalil v dôsledku vyššej neistoty a očakávané výnosy by vo všeobecnosti boli nižšie ako v základnom scenári.

 

Alternatívny scenár Tvrdé pristátie: recesia v USA

Aby sa spustil scenár tvrdého pristátia, museli by Fed a ECB nastoliť rýchly a agresívny cyklus zvyšovania úrokových sadzieb. V USA by potom mohli byť na konci roka na úrovni 4,5 % a v eurozóne na úrovni 2,0 %. Týmto nadmerným sprísnením by sa podarilo stlačiť infláciu za cenu recesie v USA a vážne recesie s dvojitým dňom v eurozóne.

Vysoké sadzby centrálnych bánk by vynulovali výnosy dosiahnuté na dlhopisových trhoch. Akciové trhy by v tomto a budúcom roku prešli ďalšími korekciami a aj napriek následnému oživeniu by v najbližších troch rokoch skončili v záporných hodnotách.

 

Pohľad za obzor súčasnej neistoty

Podľa nášho základného scenára trhy v najbližších 6–12 mesiacoch začnú nový cyklus s atraktívnejším ocenením akciových a dlhopisových trhov. Dva alternatívne scenáre popisujú budúcnosť, v ktorej buď zostane vysoká inflácia, alebo sa americká ekonomika dostane do recesie. Tieto možnosti sú síce vysoko relevantné, ale nie sú tak pravdepodobné, aby figurovali v našom hlavnom scenári.

Výhľady kapitálového trhu sú pod historickými priemermi vo všetkých scenároch. Avšak dosiahnutie dna tohtoročných trhových korekcií vytvára predpoklady pre vyššie výnosy v budúcnosti. Kým sa situácia zlepší, bude pravdepodobne ešte horšie. Aktívne riadenie portfólia môže pomôcť tento cyklus prekonať.