Scenáre trhového vývoja v roku 2022 po geopolitických otrasoch

Konflikt na Ukrajine spustil reťazovú reakciu v globálnej ekonomike: komoditné trhy posilnili, inflácia vzrástla na úroveň, ktorá nebola zaznamenaná od 70. rokov 20. storočia, Fed a ECB zaujali jastrabie postoje a ekonomický sentiment sa zhoršil. Ovplyvnilo to aj hlavné premenné, okolo ktorých sú vystavané naše scenáre na rok 2022.

Naše scenáre popisujú kontext, v ktorom sa môže vyvíjať trhové prostredie. Sú usporiadané podľa štyroch hlavných premenných: fiškálna politika, deglobalizácia, nákladová inflácia a nervozita centrálnych bánk.

Počas pandémie hrali vlády v ekonomike kľúčovú úlohu. Od vypuknutia konfliktu na Ukrajine vidíme ďalšie výdavky na obranu a intervencie na energetických trhoch. Pritom stále platia sľuby na zvyšovanie výdavkov v oblastiach zmeny klímy a zdravotníctva. V základnom scenári preto očakávame, že trend expanzívnych fiškálnych politík bude pokračovať.

Sankcie síce nevylúčili Rusko z globálnej ekonomiky, ale odrezali ho od západných krajín. Sme svedkami deglobalizácie prostredníctvom ciel, embarg, presúvania výroby a obmedzovania prístupu ku komoditám. Dlhodobým dôsledkom bude zníženie globálneho obchodu aj kapitálových tokov a menej efektívna globálna ekonomika.

Celková inflácia v súčasnej dobe dosahuje v USA 6,4 % (PCE) a v eurozóne 5,9 % (CPI). Ide o najvyššie úrovne za posledné desaťročie. Táto inflácia je vyvolaná silným negatívnym ponukovým šokom, ktorý pramení prevažne z problémov v rôznych komoditných sektoroch.

Posledná premenná, nervozita centrálnych bánk, vystihuje výzvu, pred ktorou centrálni bankári stoja: nájsť rovnováhu medzi bojom s infláciou a prevenciou recesie v čase, keď je sprísňovanie menovej politiky vzhľadom na povahu inflácie menej účinné. Riziko chybného nastavenia politiky v oboch smeroch je značné a možné dôsledky sú zachytené v alternatívnych scenároch.

 

Základný scenár Rozbúrené vody: stagflačné tlaky

Podľa aktualizovaného základného scenára bude v nadchádzajúcich štvrťrokoch pretrvávať nadmerná inflácia, ale neskôr by sme sa mali dočkať jej normalizácie. Centrálne banky budú uvážlivo dolaďovať cyklus sprísňovania v reakcii na volatilné ekonomické údaje. Toto trhové prostredie oslabí globálnu ekonomiku. Riziko recesie v USA je stále relatívne mierne, Európa však bude prechádzať ekonomicky slabším obdobím.

Dlhopisové výnosy v Európe a USA budú naďalej rásť, a to najmä v druhom štvrťroku. Akciové trhy zostanú zraniteľné po celý rok. Až bude jasnejšie ohľadom vývoja vojnového konfliktu, inflácie a politiky centrálnych bánk, trhy by sa mali zotaviť z nedávnych korekcií. Potom však očakávame len mierny rast. Kombinácia slabšieho rastu a vyšších sadzieb zrejme povedie aj k vyšším spreadom firemných dlhopisov.

 

Alternatívny scenár Bočný vietor: pretrvávajúca vysoká inflácia

Podľa tohto scenára budú pretrvávať problémy v dodávateľských reťazcoch, napríklad v dôsledku ďalšej energetickej krízy na konci roka. Nemenej dôležité je to, že vyššie ceny by mohli vyvolať mzdovo cenovú špirálu. Snahy centrálnych bánk o zvyšovanie sadzieb budú nedostatočné, a preto sa nepodarí znížiť reálne sadzby a ukotviť dlhodobé inflačné očakávania.

 

Alternatívny scenár Bezvetrie: recesia v Európe

Podľa druhého alternatívneho scenára budú centrálne banky v boji proti rastúcej inflácii agresívne zvyšovať sadzby, čo povedie k deštrukcii agregátneho dopytu aj dopytu po drahých komoditách. A ak by fiškálna politika nedokázala kompenzovať prísnejšiu menovú politiku, tak by prišlo aj na recesiu. To by sa mohlo stať, keby výsledkom súčasnej diskusie o fiškálnych pravidlách v EÚ bolo znovuzavedenie prísnych rozpočtových pravidiel v roku 2023.

 

Na mieste je opatrnosť, nie panika

Domnievame sa, že investori by sa mali pripraviť na niekoľko štvrťrokov vysokej inflácie, ďalší rast výnosov dlhopisov a zraniteľné akciové trhy. Pre rizikové scenáre nadmernej inflácie v priebehu niekoľkých rokov či okamžitej recesie však vidíme len obmedzené dôkazy.