Nový zlatý vek pre hodnotové akcie?

Hodnotové akcie v posledných mesiacoch jednoznačne prekonávajú akcie rastové. Hlavnou príčinou je viac jastrabí rétorika centrálnych bánk. Ide iba o krátkodobú záležitosť, alebo vstupujeme do  dlhoročného cyklu, kedy budú mať hodnotové akcie dobré výsledky?

Dividendoví investori počas posledných desiatich rokov prechádzali náročným obdobím. Okrem krátkych epizód v roku 2012 a 2016 nebola výkonnosť hodnotových akcií dostatočná. V posledných niekoľkých mesiacoch sme ale na trhoch videli masívnu rotáciu z rastových do hodnotových titulov.

Táto rotácia je spôsobená zmenou politík centrálnych bánk, ktorá sa odohrala v posledných mesiacoch. Ešte v novembri trh očakával, že Fed zvýši v roku 2022 sadzby raz, maximálne dvakrát. Táto dynamika sa dramaticky premenila po tom, čo predseda Fedu pripustil, že inflácia je trvalejšia, než sa očakávalo.

Režim politík centrálnych bánk, Fedu a najnovšie aj ECB, sa zmenil. Počas posledných rokov poskytovali ekonomikám masívnu podporu nízkymi sadzbami a injekciami likvidity. Teraz sa zrejme nachádzame v bode obratu, keď centrálne banky nielenže zvyšujú krátkodobé sadzby, ale postupne tiež začnú odstraňovať obrovské množstvo likvidity, ktoré na trhy dodávali. To vyvolá tlak na reálne sadzby, a ako vieme, zvyšovanie reálnych sadzieb je pozitívnym faktorom pre hodnotové akcie.

Ďalším podporným faktorom je extrémny rozptyl v ocenení rastových a hodnotových akcií. Ten je skoro na úrovni internetovej bubliny z konca 90. rokov. Z hľadiska ocenenia teda existuje masívna podpora pre realokáciu časti aktív z kvalitnej rastovej strany na hodnotovú stranu trhu. Veríme, že tieto dva faktory – zmena režimu menovej politiky a vysoký rozptyl v ocenení akcií – môžu podporiť udržateľnejšiu rotáciu smerom k hodnotovým akciám v priebehu tohto roka.

Základným princípom hodnotového investovania je nakupovať akcie za cenu, ktorá je nižšia ako ich skutočná hodnota. Domnievame sa, že sektory, ktorým sa v roku 2021 mimoriadne darilo, už dosiahli plné ocenenie. Ide typicky o priemyselné podniky, kapitálové statky a základné materiály.

V súčasnej dobe môžu byť vhodnou investičnou príležitosťou európske banky a nefinančné spoločnosti na tzv. defenzívnejšej strane hodnotového tábora. Patria medzi ne napr. farmaceutické a potravinárske spoločnosti, ktoré sú menej závislé na hospodárskom raste a generujú stabilné, predvídateľné peňažné toky.

Vzhľadom na rastúce ceny vstupných nákladov by sa malo dariť firmám, ktoré majú pricing power, teda dokážu preniesť zvýšenie cien na koncového spotrebiteľa. V roku 2022 očakávame na trhoch neisté prostredie so zvýšenou kolísavosťou. Preto môže byť z hľadiska pomeru rizika a výnosu zaujímavé aj zameranie na firmy, ktoré môžu ponúknuť udržateľnú a atraktívnu dividendu.