Kvartálny komentár k vývoju vybraných NN Fondov

NN (L) International Central European Equity (EUR)          

 • Stredoeurópske akcie klesali kvôli obavám z rastúcej inflácie, vplyvom vojny na Ukrajine a zásahom vlád v jednotlivých krajinách.
 • Poľský finančný sektor utrpel v dôsledku dlhového moratória zavedeného vládou, ktoré výrazne zníži príjmy bánk v tomto a budúcom roku.
 • Maďarské akcie klesali v reakcii na zavedenie nových daní, predĺženie cenových stropov na jedlo a benzín a obmedzenie výšky sadzieb hypotekárnych úverov do konca roka.
 • Rumunské akcie ako jediné mierne rástli a preukázali tak svoj defenzívny charakter z veľkej časti podporený energetickými titulmi.
 • České akcie klesali relatívne menej vďaka svojej vysokej expozícii na bankovníctvo a producentov energií.
 • Fond prekonal svoj benchmark vďaka vyššiemu zastúpeniu energetických titulov.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Druhý štvrťrok bol pre investorov ďalším napätým obdobím v tomto roku s rastúcimi obavami z recesie; všetky triedy aktív zaznamenali záporné zhodnotenia.
 • Európske akcie (MSCI Europe) stratili 9,0 % a európske dlhopisy (Bloomberg Barclays Euro Agg.) sa prepadli o 7,1 %.
 • Fond v tomto prostredí priniesol negatívnu výkonnosť a kvôli výberu konkrétnych akciových titulov do portfólia fondu zaostal za benchmarkom.
 • Znížili sme duráciu fondu na 2,6 oproti benchmarku, ktorý má duráciu 3,4.
 • Znížili sme tiež podiel akcií, pretože sa domnievame, že možná recesia ešte nebola zahrnutá do prognóz firemných ziskov.

                                  

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)                                   

 • Svetové akciové trhy sa v uplynulom štvrťroku prepadli, najviac strácali americké akcie kvôli štýlovej rotácii (hodnotové stratégie prekonali rastové).
 • Strácali aj európske dlhopisové trhy ovplyvnené pretrvávajúcim rastom výnosov, ťahanom vysokou infláciou a jastrabí politikou centrálnych bánk.
 • Fond zaznamenali negatívnu výkonnosť, avšak vďaka relatívne nižšej durácii a nižšiemu podielu akcií dokázal prekonať benchmark; vzhľadom na obavy z možnej recesie chceme toto nastavenie udržať aj pre ďalšie obdobie.
 • Na konci štvrťroka mal fond nasledujúci pomer dlhopisových a akciových investícií: 30 % dlhopisov a 70 % akcií.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)                              

 • Geopolitické riziká, nerovnováha medzi ponukou a dopytom a najvyššia inflácia za posledné dekády spôsobili, že všetky triedy aktív zaznamenali straty.
 • Globálne akciové trhy (MSCI World denominovaný v eurách) stratili v druhom štvrťroku 10,7 %, akcie USA zaostali za indexom, naopak Veľkej Británii sa darilo relatívne lepšie.
 • Výkonnosť fondu ovplyvnilo naše zameranie na kvalitné spoločnosti s ESG orientáciou, vďaka čomu máme vysokú expozíciu na rastové akcie, ktorých ocenenie je často riadené budúcim ziskovým potenciálom firmy a ktorým sa v tomto prostredí nedarilo.
 • Vypredali sme z portfólia fondu akcie spoločnosti Netflix, Siemens Gamesa Renewables a znížili zastúpenie Ulta Beauty; novo sme pridali Estee Lauder, RELX a Palo Alto Networks.

 

NN (L) Global High Dividend (EUR)                                      

 • Svetové akciové trhy zaznamenali v druhom štvrťroku silné prepady.
 • Rastové akcie zaostali za hodnotovými a akcie s vysokou kapitalizáciou prekonali tituly s malou kapitalizáciou.
 • Defenzívnym sektorom sa darilo relatívne lepšie ako sektorom cyklickým.
 • Straty fondu neboli vďaka jeho defenzívnemu nastaveniu také vysoké, ako pri iných akciových stratégiách.
 • K výkonnosti fondu pozitívne prispelo nižšie zastúpenie sektora IT a vyššie zastúpenie zdravotníckeho sektora.
 • Naďalej udržujeme relatívne vyššie zastúpenie spotrebiteľského sektora a pridávame investície do akcií s atraktívnym pomerom rizika a výnosu v odvetví potravinárstva a produktov osobnej potreby.

 

NN (L) Climate & Environment (EUR)                                  

 • Európska komisia predstavila plán REPowerEU s cieľom znížiť závislosť na fosílnych palivách z Ruska, ktorý zahŕňa rýchle zavádzanie obnoviteľnej a čistej energie.
 • Ministerstvo energetiky USA plánuje vydať až 3,5 mld. USD na financovanie projektov priameho zachytávania vzduchu (DAC) na odstraňovanie a ukladanie CO2 zo vzduchu.
 • Ministerstvo energetiky USA sa tiež zaviazalo poskytnúť 3 mld. USD na podporu výroby batérií s cieľom výrazne urýchliť elektrifikáciu vozidiel v krajine.
 • Hoci index S&P500 zaznamenal v prvom polroku 2022 najhorší výsledok od roku 1970 a náš fond vykázal negatívne zhodnotenie, mnohým titulom z oblasti energetickej transformácie v našom portfóliu sa darilo (Shoals Technology, Enphase).
 • Novo sme zainvestovali do akcií spoločností Emphase (energetická transformácia) a DSM (potravinová dostatočnosť).

 

NN (L) Health Care (EUR)                                                     

 • Vzhľadom na vývoj na svetových trhoch zdravotnícky sektor poskytol investorom „úľavu“ v podobe relatívne nižších strát.
 • Problémy s dodávateľskými reťazcami a nedostatok personálu však negatívne ovplyvňovali spoločnosti pôsobiace v oblastiach poskytovania zdravotníckeho vybavenia a zariadení.
 • Naopak farmácia je naďalej považovaná za defenzívne odvetvie a spoločnosti poskytujúce starostlivosť prekonávali výkonnosť sektoru.
 • Fond prekonal svoj benchmark.
 • Hlavný podiel na lepšej výkonnosti fondu v porovnaní s benchmarkom malo vyššie zastúpenie spoločností Eli Lilly a Cigna, naopak vyšší podiel spoločností Roche a Mettler-Toledo výkonnosť relatívne zhoršil.