Komentáre k vývoju NN Fondov v novembri

Vývoj akciových trhov vo svete

 

 

Komentár k vývoju NN Fondov

 

NN (L) International Slovak Bond (EUR)

 • Nálada na hlavných svetových dlhopisových trhoch bola v novembri všeobecne priaznivá.
 • Výnosy poklesli v reakcii na šírenie nového variantu koronavírusu a rastúcu infláciu v európskych krajinách.
 • Vývoj slovenskej ekonomiky v poslednom štvrťroku tohto roka začal strácať dynamiku, začína sa prejavovať zhoršená situácia, pokiaľ ide o Covid-19 a súvisiace obmedzenia.
 • V priebehu mesiaca sme udržovali krátku duráciu.
 • Horšiu výkonnosť oproti benchmarku spôsobilo predovšetkým nižšie zastúpenie slovenských štátnych dlhopisov v portfóliu fondu.

 

NN (L) International Central European Equity (EUR)

 • Stredoeurópske akcie zaznamenali v novembri vlnu výpredajov, keď si investori vyberali zisky z predchádzajúcich silných mesiacov v energetickom, finančnom a spotrebiteľskom sektore.
 • Veríme, že to nebolo nijako ovplyvnené zmenou základných fundamentov – tie podľa nášho názoru zostávajú silné.
 • Český akciový trh bol na rozdiel od iných trhov podporený aktivitami v oblasti fúzií a akvizícií.
 • Fond zaostal za svojím benchmarkom pre vyššie zastúpenie sektorov financií a utilít, ktoré v tomto mesiaci prepadli.

 

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)

 • November bol volatilný mesiac a rizikové aktíva väčšinou vykazovali v lokálnych menách záporné výnosy, vďaka posilneniu dolára však mali aktíva v eurách nižšie straty, niektoré dokonca aj pozitívne zhodnotenie.
 • Ku zhodnoteniu fondu v tomto mesiaci prispeli rovnakou mierou rizikové (akcie) i konzervatívne investície (nominálne dlhopisy).
 • Výrazne sme navýšili duráciu fondu z 2,7 na 3,8 roka.
 • Podiel rizikovej zložky portfólia sme znížili na 30,7 %, z toho 24,3 % bolo v akciách.
 • V rámci investícií do komodít sme predali naše pozície v priemyslových kovoch.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Varovanie WHO pred novým variantom koronavírusu na konci novembra odštartovalo „čierny piatok“ výpredajov na trhoch akcií, nehnuteľností, komodít a rizikových dlhopisov.
 • Navzdory obavám z rastúcej inflácie predstavovali štátne dlhopisy pre investorov bezpečnú alternatívu, kam uložiť peniaze.
 • Európske akcie (MSCI Europe) stratili 2,5 %, zatiaľ čo trhy európskych dlhopisov vzrástli o1,3 %.
 • Fond zaznamenal záporné zhodnotenie, ale vďaka lepšiemu výberu konkrétnych akciových titulov prekonal svoj benchmark.
 • V nasledujúcom roku očakávane, že výnosy dlhopisov i akciové trhy napriek značnej volatilite skončia vyššie, než začnú.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)

 • Hoci vývoj na trhoch všeobecne neprial rizikovým aktívám, dali sa nájsť svetlé výnimky: akcie USA a sektory technológií a spotrebného tovaru.
 • Index MSCI World v EUR vzrástol o 0,3 % a index Bloomberg Barclays Euro Aggregate pridal 1,3 %.
 • Fond zaznamenal podobnú výkonnosť ako jeho benchmark, len mierne zaostal pre relatívne nižšiu duráciu dlhopisovej časti portfólia.
 • Veríme, že v strednodobom horizonte sa bude akciám dariť a že pozitívne faktory súčasného vývoja prevážia nad negatívami, preto naďalej udržujeme miernu nadváhu akcií oproti benchmarku.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)

 • Nový variant koronaviru, obnovenie obmedzení v rade krajín a rastúca inflácia zapríčinili rast volatility na akciových trhoch.
 • Priaznivo k výkonnosti prispelo nižšie zastúpenie bankového sektora, naopak negatívne sa prejavilo nižšie zastúpenie akcií Apple a žiadne zastúpenie akcií Amazonu.
 • Novo sme zainvestovali do spoločnosti Intuitive Surgical, zaoberajúcej sa využitím robotov pri operáciách a predali sme akcie spoločnosti McCormick & Company.