Komentár portfólio manažérov k vývoju stredoeurópskych trhov

Na začiatku pandémie sa ročný rast HDP v regióne strednej a východnej Európy, teda v ČR, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku, vyvíjal podobne. Rôzne problémy v rôznych krajinách ale spôsobili, že teraz je medzi HDP jednotlivých krajín značný rozptyl. V Rumunsku a Maďarsku, ktoré majú podobnú štruktúru ekonomiky, rástlo HDP o 6,1 % a 7,5 %. Na druhej strane v Nemecku len o 2,5 % a v Českej republike o 3,5 %. Sme teda svedkom pomerne veľkých rozdielov.

Všetci bez rozdielu však zápasia s vysokou infláciou. Tá je teraz na 5,3 % v Nemecku a na viac ako 8 % v Poľsku a Rumunsku. V ČR bola decembrová medziročná miera inflácie 6,6 % a na Slovensku 5,8 %. Kroky ČNB, ktorá začala na vývoj inflácie reagovať ako jedna z prvých centrálnych bánk, viedli k stálemu posilňovaniu českej koruny, ktorá je teraz najsilnejšou menou v regióne.

 

Aký bol minulý rok z pohľadu dlhopisových trhov a čo očakávať v tomto roku

ČNB zvyšovala úrokové sadzby rekordným tempom. Štrnásťdňová repo sadzba sa tak dostala z 0,25 % na začiatku roka na 3,75 % na konci roka 2021. Rast krátkodobých sadzieb na úrovne, ktoré tu boli naposledy pred krízou v roku 2008, spôsobil ďalší rast výnosov štátnych dlhopisov a výrazný pokles ich cien. Výsledkom bol najhorší výkon českých štátnych dlhopisov v histórii a spolu s maďarskými a poľskými dlhopismi aj najhorší výkon v Európskej únii.

Vďaka úplne odlišnej politike ČNB, ktorá chce sadzby ďalej zvyšovať, a ECB, ktorá vôbec sadzby nezvyšovala a tohto roku ani neplánuje, sa rozdiel vo výnosoch dvojročných aj desaťročných českých a nemeckých štátnych dlhopisov dostal na historické maximá. Vzhľadom na to, že kredibilita českej aj nemeckej vlády sa za minulý rok výrazne nezmenila a miera inflácie v oboch krajinách je relatívne podobná, jeden z trhov musí byť ohodnotený zle. Buď sú ceny nemeckých štátnych dlhopisov výrazne precenené, alebo české dlhopisy podcenené.

Trh očakáva, že české úrokové sadzby sa do júna tohto roka zvýšia na vyše 5 % a potom sa začnú postupne znižovať. Druhá polovica roka by teda pre dlhopisy mala byť pozitívna. Ak má minulosť nejakú prediktívnu hodnotu, potom by české dlhopisy mali výkonnosťou prekonať susedné krajiny. Pokiaľ však Česká národná banka prekvapí nečakane razantným zvýšením sadzieb vo februári, bude to mať na vývoj cien dlhopisov negatívny vplyv.

 

 

 

 

Ako si minulý rok počínali stredoeurópske akcie a ako to bude tohto roku

Rok 2021 bol pre akcie všeobecne priaznivý. Český akciový index zaznamenal v minulom roku 45 % nárast, darilo sa aj Rumunsku. V Poľsku a Maďarsku vzrástli akciové indexy o 12 %. Väčšina firiem sa dostala na podobné úrovne tržieb a ziskov ako pred začiatkom pandémie. Klesajúca nezamestnanosť a rast domácej spotreby zostáva pozitívnou správou pre spotrebiteľský sektor.

Rýchle zvyšovanie sadzieb v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku výrazne pomohlo bankám. Finančné inštitúcie totiž z vyšších úrokových sadzieb okamžite profitujú. Jednoducho požičiavajú peniaze za vyšší úrok, než aký musia vyplácať na vkladoch. Pretože banky a iné finančné inštitúcie tvoria viac ako polovicu trhovej hodnoty na burzách stredoeurópskeho regiónu, stáli za vysokým výkonom akcií v minulom roku. Darilo sa aj jednotlivým priemyselným sektorom a energetickému sektoru, ktorému pomáhali prudko rastúce ceny energií (elektrina, zemný plyn, ropa).

Prostredie vysokej inflácie, vysokých sadzieb a vysokých cien energií bude v prvom polroku tohto roka pretrvávať. Trh môže ohroziť eskalácia geopolitického napätia v dôsledku potenciálneho konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, resp. západným svetom. Nedostatok čipov a prechod k elektromobilite môžu brzdiť automobilový priemysel, ktorý je pre región kľúčový. Rast môžu negatívne ovplyvniť tiež vysoké ceny vstupov, ktoré tlačia na marže a tlmia dopyt, a vyššie úrokové náklady, ktoré môžu znižovať spotrebu a investície.