Komentár k vývoju NN Fondov v marci pre stávajúcich investorov

NN (L) International Slovak Bond (EUR)

 • Upozorňujeme, že 25. februára 2022 došlo k likvidácii fondu (viac informácií nájdete tu).

 

NN (L) International Central European Equity (EUR)

 • Poľské akcie vďaka titulom z oblasti utilít a ťažby uhlia a medi zaznamenali silný rast 6,19 % a prekonali zvyšok stredoeurópskeho regiónu.
 • Rumunský a český trh rástli tiež, ale nižším tempom kvôli defenzívnejšiemu charakteru obchodovaných titulov.
 • Výkonnosť fondu negatívne ovplyvnilo veľké množstvo hotovosti v portfóliu, nižšie zastúpenie maďarských akcií a titulov zo sektorov utilít a spotrebného tovaru.
 • Znížili sme podiel hotovosti v portfóliu a nakúpili akcie zo sektorov nevyhnutného tovaru, energií a utilít (predovšetkým v Poľsku).
 • Vzhľadom k defenzívnemu charakteru preferujeme teraz české a rumunské akcie a vyhľadávame aj investície mimo benchmarku na rakúskom a gréckom trhu.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Marec bol pre akciové trhy náročný kvôli rastúcej inflácii, sprísňovaniu menových politík a rastúcim cenám energií.
 • Vyššia energetická závislosť európskych krajín na Rusku sa negatívne prejavila predovšetkým na európskych akciových trhoch.
 • Napriek tomu európske akcie zakončili mesiac s miernym zhodnotením 0,8 % (index MSCI Europe), zatiaľ čo európske dlhopisy (Bloomberg Barclays Euro Aggregate) stratili -2,2 %.
 • Fond zaznamenal miernu stratu, negatívne sa na jeho relatívnej výkonnosti prejavil konkrétny výber titulov v portfóliu, naopak pozitívny vplyv mala naša taktická alokácia.
 • Naďalej udržujeme neutrálne nastavenie rizikovej časti portfólia a nižšiu duráciu oproti benchmarku.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)

 • Index svetových akcií MSCI World za prvý štvrťrok roku stratil 3,3 % (druhý najhorší výsledok od roku 2010).
 • Najväčší prepad zaznamenali európske akcie.
 • Európske dlhopisy v prvom štvrťroku odpísali 5,4 % (Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a stali sa tak triedou aktív s najhoršou výkonnosťou. Negatívny vplyv mala najmä rastúce inflácie a dlhopisové výnosy, ktoré vzrástli na najvyššie úrovne v posledných rokoch.
 • Aj napriek slabému začiatku tohto roku fond v marci prekonal svoj benchmark.
 • Priaznivo k tomuto výsledku prispel regionálny mix akcií v portfóliu a taktická alokácia aktív.
 • Udržujeme neutrálny náhľad na akcie, vyhľadávame však množstvo zmysluplných investícií vo vybraných regiónoch a sektoroch.
 • Znížili sme duráciu dlhopisovej časti portfólia zmenšením podielu štátnych dlhopisov USA kvôli sprísňovaniu menovej politiky Fedu.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)

 •  
 • Svetové akcie stratili v prvom štvrťroku 4,5 % (MSCI World) kvôli ruskej invázii na Ukrajinu a sprísneniu menovej politiky centrálnych bánk.
 • Darilo sa trhom v Ázii a Veľkej Británii, naopak akcie EÚ a USA poklesli.
 • Medzi sektormi rástli energie, materiály a defenzívne sektory (utility, zdravotníctvo a potrebný tovar). Klesali naopak IT, spotrebiteľský sektor a komunikačné služby.
 • K pozitívnej výkonnosti fondu prispel konkrétny výber titulov vo finančnom sektore a tituly zo zdravotníckeho sektora.

 

NN (L) Global High Dividend (EUR)

 •  
 • Svetové akciové trhy zakončili marec celkovo pozitívne. Akcie USA prekonali ostatné trhy, európske a japonské akcie poklesli.
 • K výkonnosti fondu prispeli najmä tituly z energetického sektora, negatívny vplyv mal výber titulov z oblasti spotrebného tovaru (automobilový priemysel).
 • V priebehu mesiaca sme do portfólia nepridali žiadne nové akcie.
 • Naďalej vyhľadávame atraktívne príležitosti v zdravotníctve, udržujeme relatívne vyššie zastúpenie sektorov financií a utilít a výrazne nižšie zastúpenie IT.

 

NN (L) Climate & Environment (EUR)

 •  
 • Svetové ekonomické fórum vydalo Správu o globálnych rizikách 2022, kde identifikovalo neschopnosť konať v oblasti zmeny klímy ako najväčšie riziko budúcej dekády.
 • Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) formálne zaviedol klimatické riziko ako novú kategóriu vo svojej agende pre hodnotenie a monitorovanie rizík.
 • Členské štáty EÚ hlasovali za zavedenie uhlíkového dovozného cla, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť v roku 2026.
 • Aktuálne trhové prostredie nie je pre našu stratégiu priaznivé. Neinvestujeme do energetického sektora, ktorý rástol najviac, a naopak vyhľadávame príležitosti v IT a priemysle, ktoré majú aktuálne veľmi slabú výkonnosť.
 • Darilo sa akciám v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa vďaka rastúcim cenám ropy zotavili po januárových výpredajoch.

 

NN (L) Health Care (EUR)

 •  
 • Zdravotnícky sektor v marci prekonal širší akciový trh približne o 1 %.
 • Výkonnosť fondu bola viac menej v súlade so zvyškom trhu, prispel k tomu najmä výber akcií založený na ukazovateľoch kvality súvah spoločností.
 • Medzi jednotlivými titulmi v portfóliu fondu k jeho zhodnoteniu najviac prispela spoločnosť Eli Lilly, naopak spoločnosť Mettler-Toledo Int. mala na výkonnosť fondu negatívny vplyv.